Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Västernorrlands län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Arbeten längs järnvägsnätet

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Beläggningsarbeten

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför belägger vi vägarna i Västernorrlands län med ny asfalt regelbunder och vid behov. 
Beläggningsarbeten i Västernorrland 2023

Broåtgärder

Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd och ökar trafiksäkerheten i länet. Därför byter vi ut, förstärker och reparerar broar i Västernorrland efter behov.
Brounderhåll i Västernorrland 2023

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Våra bygg- och utredningsprojekt i Västernorrlands län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Lena Nordung
Kommunikatör
Lena Nordung