Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Västernorrlands län

Just nu pågår en del arbeten i länet. 

Arbeten längs järnvägsnätet

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Broåtgärder

Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd och ökar trafiksäkerheten i länet. Därför byter vi ut, förstärker och reparerar broar i Västernorrland efter behov.
Brounderhåll

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Våra bygg- och utredningsprojekt i Västernorrlands län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.