Logga in
Logga in

Stockholm Stationsåtgärder, Stockholm Central

Trafikverket förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal för en bättre plattformsmiljö, resenärsupplevelse och ökad punktlighet för järnvägstrafiken.

Vad?

Vi förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal.

Varför?

Bidrar till förbättrad komfort och tillgänglighet för resenärer, ökad punktlighet för tågtrafiken och minskade underhållskostnader.

Nuläge

Just nu gör vi flera viktiga och behövliga renoveringsarbeten på Stockholm Central. Det är en del av vårt arbete för att skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig station.

Om projektet

Aktuellt

Under vecka 9 avslutar Trafikverket arbeten med plattform 9 och spår 19 och öppnar upp för trafik 2024-03-03. Trafikverkets uppdatering av anläggningen fortsätter med att vi från och med 2024-03-04 stänger av spår 13 och 14 med tillhörande plattform 6. Arbetena med plattform 6 beräknas vara klart under v 25.

Renovering av plattformar vid spåren 3–8 på Stockholm Central

I december 2023 öppnade vi den nyrenoverade plattformen vid spåren 5–6 på Stockholm Central. Det är den första av tre plattformar vid spåren 3–8 som vi bygger om för en tryggare miljö med nya ytskikt, förbättrad tillgänglighet och bättre resenärsinformation. Vi planerar för att bli klara med hela arbetet under slutet av 2026.

Plattformarna byggs om i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt i ljus granit, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Det blir en ljusare, tryggare och mindre bullrig miljö för resenärerna, med bland annat nya ljusa innertak, bra belysning, nya skyltar och högtalarsystem samt nya möbler. Vi bygger om plattformarna så att de lutar bort från spåren för ökad säkerhet. Det blir även nya taktila gångstråk som hjälp till personer med synnedsättning.

Upprustning av torgytan i norra hallen, vid spåren 3–8 på Stockholm Central

Från mitten av september till februari 2024 renoverar vi torgytan i norra hallen vid spåren 3–8. Här gör vi ett nytt undertak, ledstråk, ny belysning och nya ytskikt. Vi uppdaterar även trafikinformationen. I samband med arbetet skyltar vi om så att det blir enkelt att hitta till tågen.

Upprustning av gången för spåren 11–19 på Stockholm Central

För att skapa en bra miljö för dig som reser renoverar vi gången till spåren 11–19. Gången får nytt tak, ledstråk, ny belysning och förbättrad skyltning. Arbetet startade i december 2022 och blir klart under 2025. Arbetet påverkar än så länge inte framkomligheten.

Hur påverkas du som resenär?

Under arbetets gång behöver vi stänga plattformar och vissa entréer. När det är dags kommer vi att skylta och lägga ut information här på webben, i samarbete med tågföretagen som trafikerar Stockholms central.

Projektets omfattning

  • Spår- och växelbyten på sträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Vi genomför arbetena under åren 2020–2025.
  • Ny energieffektiv belysning för spårområdet mellan Tegelbacken och Karlberg. Arbetet görs under 2023 och 2024.
  • Renovering av plattformar vid spåren 3–8 på Stockholm Central. Vi bygger om plattformarna i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Arbetena genomförs under åren 2021–2026.
  • Upprustning av gången för spåren 11–19 på Stockholm Central. Gången får nytt tak, ledstråk, ny belysning och förbättrad skyltning. Vi gör arbetena under åren 2023–2025.

Nyheter

Tidsplan

Spår- och växelbyten på sträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Vi genomför arbetena under åren 2020–2025.

Renovering av plattformar vid spår 3–8 på Stockholm Central. Plattformarna byggs om i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Vi genomför arbetena under åren 2021–2026.

Mindre upprustning av gångtunneln vid uppgångarna för spår 11–19 på Stockholm Central. Tunneln får ny trafikinformation, tillgänglighetsanpassning och bättre belysning. Vi gör arbetena under åren 2023–2025.

I december 2023 öppnade vi den totalrenoverade plattformen vid spåren 5 och 6 på Stockholm Central. Det är den första av tre plattformar vid spåren 3–8 som Trafikverket bygger om för en tryggare miljö med nya ytskikt, förbättrad tillgänglighet och bättre resenärsinformation. Under cirka fyra år rustar vi upp och bygger ut spår och miljöer på Stockholm Central för dagens och framtidens behov.

Kontakt

Ove Näslund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 25