Logga in
Logga in

Stockholm Stationsåtgärder, Stockholms central

Trafikverket förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal för en bättre plattformsmiljö, resenärsupplevelse och ökad punktlighet för järnvägstrafiken.

Vad?

Vi förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal.

Varför?

Bidrar till förbättrad komfort och tillgänglighet för resenärer, ökad punktlighet för tågtrafiken och minskade underhållskostnader.

Nuläge

Just nu renoverar vi gången vid spåren 11–19 och plattformen för spåren 5–6 på Stockholms central. Vi gör även ett större antal växel- och spårbyten i Storstockholmsområdet.

Om projektet

3–7 juni gör vi ett spårbyte norr om Stockholms central

Från lördagen den 3 juni klockan 00.00 till onsdagen den 7 juni klockan 05.00 byter vi ut ett av spåren norr om Stockholms central. Det nya spåret ger bättre komfort för resenärerna, säkrare drift och högre trafiksäkerhet.

Vi arbetar mellan Karlbergs plattformar och Tomteboda. Banan är avstängd där vi arbetar men tågtrafiken kan passera på andra spår. 

Upprustning av gången för spåren 11–19 på Stockholms central

För att skapa en bra miljö för dig som reser renoverar vi gången till spåren 11–19. Gången får nytt tak, ledstråk, ny belysning och förbättrad skyltning. Arbetet startade i december 2022 och blir klart under 2024. Arbetet påverkar än så länge inte framkomligheten.

Renovering av plattformar vid spåren 3–8 på Stockholms central

Sedan maj 2021 renoverar vi plattformen vid spår 5–6 på Stockholms central. Vi bygger om plattformen i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Vi planerar för att bli klara med plattformen vid spår 5–6 under 2023.

Därefter fortsätter renoveringen av plattformarna för spår 3–4 och 7–8. Vi planerar för att bli klara med hela arbetet under slutet av 2024.

Hur påverkas du som resenär?

Under arbetets gång behöver vi stänga plattformar och vissa entréer. När det är dags kommer vi att skylta och lägga ut information här på webben, i samarbete med tågföretagen som trafikerar Stockholms central.

Projektets omfattning

  • Spår- och växelbyten på sträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Vi genomför arbetena under åren 2020–2025.
  • Ny energieffektiv belysning för spårområdet mellan Tegelbacken och Karlberg. Arbetet görs under 2023.
  • Renovering av plattformar vid spåren 3–8 på Stockholms central. Vi bygger om plattformarna i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Arbetena genomförs under åren 2021–2024.
  • Mindre upprustning av gången för spåren 11–19 på Stockholms central. Gången får nytt tak, ledstråk, ny belysning och förbättrad skyltning. Vi gör arbetena under åren 2023–2024.

Nyheter

Tidsplan

Spår- och växelbyten på sträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal. Vi genomför arbetena under åren 2020–2025.

Renovering av plattformar vid spår 3–8 på Stockholms central. Plattformarna kommer byggas om i sin helhet för en tryggare miljö med nya ytskikt, resenärsinformation och förbättrad tillgänglighet. Vi genomför arbetena under åren 2021–2024.

Mindre upprustning av gångtunneln vid uppgångarna för spår 11–19 på Stockholms central. Tunneln kommer få ny trafikinformation, tillgänglighetsanpassning och belysning. Vi gör arbetena under 2023.

Kontakt

Ove Näslund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 25


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Ove Näslund
Kommunikatör
Anette Iacobaeus