Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov B96

Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.

Avgiften för körprov för utökad B-behörighet (B96) är 800 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 1040 kronor.

Väljer du att göra körprov för utökad B vid samma tillfälle som det vanliga körprovet för B (B+B96) kostar provet 1650 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 2145 kronor. Denna avgift gäller även om du inte genomför körprovets andra del med tillkopplad släpvagn.

Om du utbildar dig på trafikskola är det skolan som anmäler dig till prov. Utbildar du dig privat kan du själv boka prov i vår webbtjänst via länken längst ner på sidan.

Körprovet för utökad B (B96) består av

  • säkerhetskontroll
  • körning i och utanför tätort

I filmen nedan kan du se hur provet går till (filmen saknar ljud).

 

Om du ska göra körprov för utökad B vid samma tillfälle som det vanliga körprovet för B genomförs provet i två delar. Den första delen innehåller körning med enbart en bil och den andra innehåller körning med tillkopplat släp. Du måste använda samma bil under båda delarna av provet. Både kunskapsprovet och körprovets första del (för B-behörighet) måste vara godkända för att du ska få gå vidare och genomföra den andra delen.

Kom ihåg

  • Ta med dig en godtagbar och giltig id-handling till körprovet.
  • Ta med dig det senast utfärdade registreringsbeviset för både dragfordonet och släpvagnen.
  • Se till att släpvagnen är lastad på korrekt sätt.
  • Förankra lasten på föreskrivet sätt.
  • Du måste vara permanent bosatt i Sverige.
  • Om du har laseropererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser, måste du anmäla detta till Transportstyrelsen, och få ett körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte göra provet.

Efter provet

Godkänt körprov utökad B

Direkt efter körningen talar förarprövaren om för dig om provet är godkänt och skickar resultatet till Transportstyrelsen. Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev, som du måste hämta ut personligen inom två veckor. Du måste då visa upp en godtagbar och giltig id-handling.

Du får under vissa förutsättningar köra fordon som kräver din nya behörighet innan du hämtat ut ditt körkort. Du får köra om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel körkort för annan behörighet, pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt nya körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig ditt nya körkort då du kör.

Godkänt körprov (behörighet B) men underkänt prov för utökad B

Om körprovets första del (för B-behörighet) är godkänd men den andra delen med tillkopplat släp blir underkänd, har du klarat kraven för körkort för behörighet B. Resultatet registreras i systemet och du får besked av förarprövaren att ditt körkort för behörighet B är utfärdat.

Om du vill ha resultatet skriftligt kan du hämta det i bokningstjänsten genom att logga in med din personliga kod. Om du vid bokningen uppgav din e-postadress skickas protokollet till den.

Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev, som du måste hämta ut personligen inom två veckor. Du måste då visa upp en godtagbar och giltig id-handling.

Tills dess att du har fått körkortet måste du, när du kör, ha med dig en handling som styrker din identitet, till exempel ett pass eller id-kort. Rätten att köra med en id-handling gäller endast under de två veckor som du har på dig att hämta ut körkortet. Därefter måste du ha med dig körkortet då du kör.

Om du vill göra ett nytt prov för att få utökad B-behörighet kan du boka prov för utökad B (B96), vilket enbart består av körning med tillkopplat släp

Underkänt körprov utökad B

Om körprovet för utökad B inte är godkänt, får du reda på det direkt efter körningen. Förarprövaren motiverar muntligt varför din körning inte har godkänts och du får veta vilka brister din körning hade.

Om du vill ha resultatet skriftligt kan du hämta det i bokningstjänsten genom att logga in med din personliga kod. Om du vid bokningen uppgav din e-postadress skickas protokollet till den. Denna funktion kommer att driftsättas under vecka 6.

Underkänt körprov behörighet B

Om körprovets första del (för B-behörighet) är underkänd, får du inte genomföra den andra delen med tillkopplat släp.


Säkerhetskontroll

Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. Fordonen ska vara isärkopplade när provet startar. Bilen och släpet ska stå sida vid sida, inte i led.

Du ska kontrollera, värdera och motivera att fordonskombinationen kan framföras på ett trafiksäkert, lagligt och miljöanpassat sätt. Om du upptäcker brister, ska du kunna föreslå åtgärder. Du ska självständigt kontrollera de olika funktionerna. Om det är någon del av kontrollen som inte är möjlig att göra själv, ber du förarprövaren om hjälp.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.
Beskrivning av säkerhetskontroll för utökad behörighet B (pdf, 26 kB) 

Körning i och utanför tätort

Körningen i trafik pågår minst 25 minuter, och du får köra både i tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, parkera, starta i lutning eller backa med sväng där rak backning ingår före eller efter svängen. Provet ska avslutas med kontroll av att du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

Krav på fordon vid körprov utökad B

Körprovet för utökad B-behörighet ska genomföras med en fordonskombination som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift. Du måste själv tillhandahålla en sådan fordonskombination.
Mer information på sidan Krav på fordon vid körprov – utökad B-behörighet

Körkort med villkor

Om du har ett körkort med villkorskod som innebär att du ska använda glasögon eller linser när du kör måste du uppfylla villkoret vid provet. Om du har opererat dina ögon och därför inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte genomföra provet.

För att ditt körprov ska godkännas krävs det att förarprövaren bedömer att du har de kunskaper som anges som mål i Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE (TSFS 2011:21, senast ändrad genom TSFS 2012:53).

Under körprovet för utökad B bedöms särskilt din manövrering av fordonskombinationen, t ex backning. Du ska bland annat kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.