Logga in
Logga in

Motorcykel

Ska du ta körkort för mc? Du gör provet för A-behörigheterna hos oss – A1, A2 eller A.

Att tänka på inför teoriprovet

 • Innan du kan göra teoriprovet för mc ska du ha gjort båda delarna i den obligatoriska riskutbildningen. Utbildningen ska vara giltig vid provet.
 • När du kommer till oss fotograferas du innan teoriprovet. Du ska då kunna visa gilitig id-handling. 
  Fotografering inför teoriprovet 

Så går teoriprovet till

Teoriprovet består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 frågor. Provtiden är 50 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

Teoriprovet mäter dina kunskaper inom följande områden:

 • fordonskännedom och manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar

Du får reda på direkt efter provet om det är godkänt eller underkänt. Du får också ett mejl med ditt resultat. Ett godkänt teoriprov är giltigt i ett år. Du behöver göra körprovet inom den tiden.

Kom ihåg att börja läsa teorin i god tid innan provet. Om du övar på frågor, kom ihåg att de frågorna du hittar på nätet eller får av din utbildare inte är samma som frågorna på provet. 

Så går körprovet till

Det är du själv som ska ta med motorcykeln till ditt prov. Ta hjälp av din utbildare eller någon annan som kan köra den åt dig till provet. Du ska använda samma mc under hela provet.

Körprovet består av:

 • en säkerhetskontroll
 • ett särskilt manöverprov
 • körning i och utanför tätort.

Säkerhetskontroll

Körprovet inleds med en säkerhetskontroll. Om du upptäcker brister på motorcykeln, ska du kunna föreslå åtgärder. Du ska självständigt kontrollera de olika funktionerna. Om det är någon del av kontrollen som inte är möjlig att göra själv, ber du förarprövaren om hjälp. 

Manöverprovets tre delar

Flera körkortstagare kallas till samma provtid för manöverprovet, som består tre delar. Därefter sker körning i trafik med en person i taget. Du kan därför behöva vänta tills det blir din tur. Räkna med att provet kan ta större delen av dagen, ta gärna med något att äta och dricka! 

Manöverprovet består av tre delar:

 • en lågfartsdel
 • en högfartdel
 • bromsning

Lågfartsbana

I lågfartsdelen ska du krypköra så sakta du kan med bibehållen balans. Du kan ge grundgas om det behövs, och du krypkör med hjälp av kopplingen (likadant som att krypköra med en bil). Om det går för fort saktar du ner farten med hjälp av frambroms eller bakbroms, du väljer själv vilken du vill använda. Du ska däremot inte styra farten med hjälp av bromsarna.

Högfartsbana

Du accelererar upp motorcykeln till minst 50 km/h och kör i samma hastighet i en serpentinbana. I slutet av banan sänker du hastigheten och vänder runt den sista konen. Efter vändningen ska du öka farten igen till 50 km/h, och köra samma väg tillbaka. Du gör sen en effektiv och kontrollerad inbromsning till stillastående med både frambroms och bakbroms.

Bromsning

Manöverprovet ska avslutas med effektiv och kontrollerad inbromsning från hastigheterna 70 km/h och 90 km/h till stillastående med användning av både frambroms och bakbroms. Du ska börja inbromsningen vid en på förhand bestämd plats. Här kontrolleras din förmåga att använda rätt körställning, rätt bromsteknik och att du kan stanna motorcykeln så snabbt som möjligt.

Tänk på att du kan behöva förflytta motorcykeln från manöverbanan till platsen för körning i trafik, exempelvis genom att den du övningskör med finns tillgänglig vid provet.

Körning i och utanför tätort

Under körningen sker kommunikation med dig via radio. Det finns hörlurar på plats, men ta gärna med egna som får plats under hjälmen.

Du ska köra i och utanför tätort, mot angivet mål eller efter angiven färdväg under sammanlagt minst 25 minuter. Du ska om möjligt köra på gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.

Om förarprövaren har sett några brister vid det särskilda manöverprovet ska de särskilt uppmärksammas vid körningen i och utanför tätort. Detta gäller i synnerhet hur du tekniskt hanterar fordonet. Även din körställning samt förmåga att använda rätt växlings- och bromsteknik ska uppmärksammas.

Motorcykeln vid provtillfället

Kontrollera att din mc uppfyller kraven innan ditt körprov. Vid provet måste motorcykeln:

 • vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag, om provet inte avser körkort för automatväxlad motorcykel.
 • vara registrerad i Sverige och du ska visa aktuellt registreringsbevis.
 • vara försäkrad och skatten ska vara betald.
 • vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt.
 • inte vara ett utryckningsfordon eller ha körförbud. 

För behörighet A1 ska motorcykeln:

 • kunna köras med en hastighet av minst 90 km/tim.
 • ha en nettoeffekt av högst 11 kW. Om motorcykeln har förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 120 cmoch högst 125 cm3, samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,1 kW/kg.
 • Om motorcykeln drivs av en elmotor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg.

För behörighet A2 ska motorcykeln:

 • kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim
 • ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW. Om motorcykeln har förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 245 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg.
 • Om motorcykeln drivs av en elmotor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg. Har motorcykelns originalutförande ändrats får ursprungliga nettoeffekten inte vara högre än 70 kW.

För behörighet A ska motorcykeln:

 • kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim
 • ha en nettoeffekt av minst 50 kW och en tjänstevikt som överstiger 175 kg, och om motorcykeln har förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 595 cm3.
 • Om motorcykeln drivs av en elmotor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.

Uppgradering till högre motorcykelbehörighet


Om du redan har körkort för motorcykel och vill ta körkort för en högre behörighet behöver du:

 • fotografera dig på ett förarprovskontor innan körprovet.
 • göra ett godkänt körprov.
 • genomföra riskutbildning del 1 och 2 för motorcykel om du tog körkort för A1 innan den 1 november 2009.

Frågor och svar

A1 – lätt motorcykel

Körkortsbehörigheten A1 ger rätt att köra lätta motorcyklar vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kg.
Åldersgränsen för A1 är 16 år.

A2 – mellanstor motorcykel

Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.
Åldersgränsen för A2 är 18 år.

A – tung motorcykel

Körkortsbehörigheten A ger rätt att köra alla tvåhjuliga motorcyklar oavsett slagvolym eller motoreffekt.
Åldersgränsen för A är 24 år. Om du har haft behörighet A2 i minst två år kan du ta körkort för behörighet A från 20 års ålder.

Du ska bära lämplig skyddsutrustning avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar, ryggskydd och hjälm. Utrustningen ska vara fri från skador.

Körprov för motorcykel genomförs under sommarhalvåret med start i slutet av april till slutet av oktober. Tidsperioden varierar beroende på var du vill göra provet. I bokningstjänsten hittar du de lediga tiderna som finns just nu.

Så gör du för att betala

Bli en tänkande och säker mc-förare