Logga in
Logga in

Motorcykel

Ska du ta körkort för motorcykel? Du gör provet för någon av A-behörigheterna hos oss – A1, A2 eller A. Skillnaden ligger i hur tung motorcykel du får köra.

Alla behörigheter för motorcykel har ett gemensamt teoriprov. Om du har behörighet A1 eller A2, krävs bara ett godkänt körprov för att få den högre behörigheten A2 eller A. Även om du inte behöver göra ett nytt teoriprov måste du fotografera dig inför körprovet. Kontrollera i god tid var du kan fotografera dig.

På sidan Förarprovskontor hittar du alla kontor och kan filtrera på de kontor som erbjuder fotografering.

Innan teoriprovet

Innan du kan göra teoriprovet måste du ha gjort båda delarna i den obligatoriska riskutbildningen. Utbildningen ska vara giltig vid provtillfället.

Kom ihåg att börja läsa teorin i god tid innan provet. Om du övar på frågor, kom ihåg att de frågorna du hittar på nätet eller får av din utbildare inte är samma som frågorna på provet. 

Teoriprovet

Provet består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 frågor. Provtiden är 50 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

Teoriprovet mäter dina kunskaper inom följande områden:

 • fordonskännedom och manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar

Körprovet

Det är du själv som ska se till att motorcykeln finns på plats vid provtillfället. Ta hjälp av din utbildare eller någon annan som kan köra den åt dig till provet. Du ska använda samma motorcykel under hela provet. 

Flera körkortstagare kallas till samma provtid för manöverprovet, som består av flera olika moment. Därefter sker körning i trafik med en person i taget. Du kan därför behöva vänta tills det blir din tur. Räkna med att provet kan ta större delen av dagen, ta gärna med något att äta och dricka! 

Tänk på att genomföra ditt körprov på en motorcykel som har rätt storlek och höjd.

Så går provet till

Körprovet består av:

 • en säkerhetskontroll
 • ett särskilt manöverprov
 • körning i och utanför tätort.

Säkerhetskontroll

Körprovet inleds med en säkerhetskontroll. Om du upptäcker brister på motorcykeln, ska du kunna föreslå åtgärder. Du ska självständigt kontrollera de olika funktionerna. Om det är någon del av kontrollen som inte är möjlig att göra själv, ber du förarprövaren om hjälp. 

Manöverprovet

Manöverprovet består av tre delar:

 • en lågfartsdel
 • en högfartdel
 • bromsning

Lågfartsdel

Vid lågfartsdelen ska du krypköra så sakta du kan med bibehållen balans. Du kan ge grundgas om det behövs, och du krypkör med hjälp av kopplingen (likadant som att krypköra med en bil). Om det går för fort saktar du ner farten med hjälp av frambroms eller bakbroms, du väljer själv vilken du vill använda. Du ska däremot inte styra farten med hjälp av bromsarna.

Högfartsdel

Du accelererar upp motorcykeln till minst 50 km/h och kör i samma hastighet i en serpentinbana. I slutet av banan sänker du hastigheten och vänder runt den sista konen. Efter vändningen ska du öka farten igen till 50 km/h, och köra samma väg tillbaka. Du gör sen en effektiv och kontrollerad inbromsning till stillastående med både frambroms och bakbroms.

Bromsning

Manöverprovet ska avslutas med effektiv och kontrollerad inbromsning från hastigheterna 70 km/h och 90 km/h till stillastående med användning av både frambroms och bakbroms. Du ska börja inbromsningen vid en på förhand bestämd plats. Här kontrolleras din förmåga att använda rätt körställning, rätt bromsteknik och att du kan stanna motorcykeln så snabbt som möjligt.

Körning i och utanför tätort

Under körningen sker kommunikation med dig via radio. Det finns hörlurar på plats, men ta gärna med egna som får plats under hjälmen.

Du ska köra i och utanför tätort, mot angivet mål eller efter angiven färdväg under sammanlagt minst 25 minuter. Du ska om möjligt köra på gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.

Om förarprövaren har sett några brister vid det särskilda manöverprovet ska de särskilt uppmärksammas vid körningen i och utanför tätort. Detta gäller i synnerhet hur du tekniskt hanterar fordonet. Även din körställning samt förmåga att använda rätt växlings- och bromsteknik ska uppmärksammas.

Tekniska krav på motorcykeln

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78). 

Motorcykeln får inte vara ett utryckningsfordon eller ha körförbud. Skatt och försäkring ska vara betalda. Den måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset vid körprovet. Motorcykeln ska vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. 

För behörighet A1 ska motorcykeln vid provtillfället:

 • kunna köras med en hastighet av minst 90 km/tim, och vara tillåten att köra i
  minst den hastigheten enligt registreringsbeviset.
 • ha en nettoeffekt av högst 11 kW. Om motorcykeln drivs av en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 120 cmoch högst 125 cm3, samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,1 kW/kg.
 • Om motorcykeln drivs av en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg.

För behörighet A2 ska motorcykeln vid provtillfället:

 • kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim, och vara tillåten att köra i
  minst den hastigheten enligt registreringsbeviset.
 • ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW. Om motorcykeln drivs av en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 245 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg
 • Om motorcykeln drivs av en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg. Har motorcykelns originalutförande ändrats får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

För behörighet A ska motorcykeln vid provtillfället:

 •  kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim, och vara tillåten att köra i
  minst den hastigheten enligt registreringsbeviset.
 • ha en nettoeffekt av minst 50 kW och en tjänstevikt som överstiger 175 kg, och om motorcykeln drivs av en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 595 cm3.
 • Om motorcykeln drivs av en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.

Frågor och svar

A1 – lätt motorcykel

Körkortsbehörigheten A1 ger rätt att köra lätta motorcyklar vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kg.
Åldersgränsen för A1 är 16 år.

A2 – mellanstor motorcykel

Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.
Åldersgränsen för A2 är 18 år.

A – tung motorcykel

Körkortsbehörigheten A ger rätt att köra alla tvåhjuliga motorcyklar oavsett slagvolym eller motoreffekt.
Åldersgränsen för A är 24 år. Om du har haft behörighet A2 i minst två år kan du ta körkort för behörighet A från 20 års ålder.

Du ska bära lämplig skyddsutrustning avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar, ryggskydd och hjälm. Utrustningen ska vara fri från skador.

Körprov för motorcykel genomförs under sommarhalvåret med start i slutet av april till slutet av oktober. Tidsperioden varierar beroende på var du vill göra provet. I bokningstjänsten hittar du de lediga tiderna som finns just nu.

Om du är väl utbildad och förberedd inför ditt prov blir det oftast godkänt vid första eller andra försöket. Därför får du tillgång till tidigare provtider än de som gjort många omprov. Du bokar prov som vanligt, systemet känner av om du har rätt till företräde.

Du får företräde till totalt två teoriprov och totalt två körprov för behörighet A.
Om du behöver göra fler prov har du inte längre företräde, och kan därför få vänta längre innan du kan göra nytt prov.

Så gör du för att betala