Logga in
Logga in

Motorcykel

Ska du ta körkort för mc? Du gör provet för A-behörigheterna hos oss – A1, A2 eller A.

Att tänka på inför teoriprovet

 • Innan du kan göra teoriprovet för mc ska du ha gjort båda delarna i den obligatoriska riskutbildningen. Utbildningen ska vara giltig vid provet.
 • När du kommer till oss fotograferas du innan teoriprovet. Du ska då kunna visa giltig id-handling. 
  Fotografering inför teoriprovet 

Så går teoriprovet till

Teoriprovet består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 frågor. Provtiden är 50 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

Kom ihåg att börja läsa teorin i god tid innan provet. Om du övar på frågor, kom ihåg att de frågor som du hittar på nätet eller får av din utbildare inte är samma som frågorna på provet. 

Teoriprovet mäter dina kunskaper inom följande områden:

 • fordonskännedom och manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar

Du får reda på direkt efter provet om det är godkänt eller underkänt. Du får också ett mejl med ditt resultat. Ett godkänt teoriprov är giltigt i ett år. Du behöver göra körprovet inom den tiden.

Kom ihåg att börja läsa teorin i god tid innan provet. Om du övar på frågor, kom ihåg att de frågor du hittar på nätet eller får av din utbildare inte är samma som frågorna på provet. 

Så går körprovet till

Räkna med att provet kan ta större delen av dagen. Vad som gäller för ditt prov framgår av bokningsbekräftelsen.
Det är du själv som ansvarar för att motorcykeln finns på plats till ditt prov. Du ska använda samma motorcykel under hela provet.

Körprovet består av:

 • säkerhetskontroll
 • särskilt manöverprov
 • körning i och utanför tätort.

Säkerhetskontroll

Körprovet inleds med en säkerhetskontroll, som omfattar ett urval av följande:

 • belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal
 • bromsar
 • däck och fälg
 • kraftöverföring
 • parkeringsstöd
 • backspeglar
 • lager (styr, sving och hjullager)
 • fjädring/stötdämpare
 • motoroljenivå
 • nödstoppreglage om tillämpligt

Om du upptäcker brister på motorcykeln, ska du kunna föreslå åtgärder.

Manöverprovet består av tre delar:

 • en lågfartsdel
 • en högfartdel
 • bromsning

Lågfartsbana

Efter säkerhetskontrollen leder du motorcykeln med motorn avstängd in i lågfartsdelens vinkelkorridor och ställer den vid startpositionen för lågfartsdelen.

Grunden är att hastigheten regleras med kopplingen. Om koppling inte finns får hastigheten regleras på annat sätt.
Vid behov får stöttning ske med gas och/eller broms. 

Du krypkör en bana med vänster och högersvängar som även innebär att stanna och starta i sväng.

Högfartsbana

Du accelererar upp motorcykeln till minst 50 km/h, genomför en undanmanöver och kör i samma hastighet i en serpentinbana.

I slutet av banan sänker du hastigheten och vänder runt den sista konen. Efter vändningen ska du så snart som möjligt öka farten till cirka 50 km/h, och köra serpentinen tillbaka. Du gör sedan en effektiv och kontrollerad inbromsning till stillastående med både frambroms och bakbroms.

I manöverprovet bedöms att du kan:

 • behärska motorcykelns manöverreglage,
 • balansera, krypköra och styra motorcykeln, och
 • använda rätt kör och styrteknik i en nödsituation där man inte hinner stanna före ett hinder.

Bromsning

Manöverprovet ska avslutas med effektiv och kontrollerad inbromsning från hastigheterna 70 km/h och 90 km/h till stillastående med användning av både frambroms och bakbroms.

Här bedöms din förmåga att använda rätt körställning, bromsteknik och att stanna motorcykeln så snabbt som möjligt.

Se filmen för mer information.

Efter det särskilda manöverprovet

På vissa platser kan du behöva flytta motorcykeln till en annan plats där körningen i trafik börjar. Du ansvarar för att kunna göra det. Se bokningsbekräftelsen.

Körning i och utanför tätort

Under körningen sker kommunikation mellan dig och förarprövaren med radio som tillhandahålls av Trafikverket.

Du ska köra i och utanför tätort, mot angivet mål eller efter angiven färdväg under sammanlagt minst 25 minuter. Du ska om möjligt köra på gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.

Motorcykeln vid provtillfället

Kontrollera att din mc uppfyller kraven innan ditt körprov. Se bokningsbekräftelsen.

Vid provet måste motorcykeln:

 • Vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag, om provet inte avser körkort för automatväxlad motorcykel.
 • Vara registrerad i Sverige och du ska visa aktuellt registreringsbevis. Om registreringsbeviset saknar uppgift om motoreffekt behöver du kontakta Transportstyrelsen för att få ett intyg om detta. Intyget ska du ta med till provtillfället.
 • Vara försäkrad och skatten ska vara betald.
 • Vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt.
 • Inte vara ett utryckningsfordon eller ha körförbud. 

För behörighet A1 ska motorcykeln:

 • Kunna köras med en hastighet av minst 90 km/tim.
 • Ha en nettoeffekt av högst 11 kW. Om motorcykeln har förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 120 cmoch högst 125 cm3, samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,1 kW/kg.
 • Om motorcykeln drivs av en elmotor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg.

För behörighet A2 ska motorcykeln:

 • Kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim
 • Ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW. Om motorcykeln har förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 245 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg.
 • Om motorcykeln drivs av en elmotor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg. Har motorcykelns originalutförande ändrats får ursprungliga nettoeffekten inte vara högre än 70 kW.

För behörighet A ska motorcykeln:

 • Kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim
 • Ha en nettoeffekt av minst 50 kW och en tjänstevikt som överstiger 175 kg, och om motorcykeln har förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 595 cm3.
 • Om motorcykeln drivs av en elmotor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.

Uppgradering till högre motorcykelbehörighet


Om du redan har körkort för motorcykel och vill ta körkort för en högre behörighet behöver du:

 • Fotografera dig på ett förarprovskontor innan körprovet.
 • Göra ett godkänt körprov.
 • Genomföra riskutbildning del 1 och 2 för motorcykel om du tog körkort för A1 innan den 1 november 2009.

Frågor och svar

A1 – lätt motorcykel

Körkortsbehörigheten A1 ger rätt att köra motorcyklar vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kg.
Åldersgränsen för A1 är 16 år.

A2 – mellanstor motorcykel

Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.
Åldersgränsen för A2 är 18 år.

A – tung motorcykel

Körkortsbehörigheten A ger rätt att köra alla tvåhjuliga motorcyklar oavsett slagvolym eller motoreffekt.
Åldersgränsen för A är 24 år. Om du har haft behörighet A2 i minst två år kan du ta körkort för behörighet A från 20 års ålder.

Du ska bära lämplig skyddsutrustning avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar, ryggskydd och hjälm. Utrustningen ska vara fri från skador.

Körprov för motorcykel genomförs under sommarhalvåret med start i slutet av april till slutet av oktober. Tidsperioden varierar beroende på var du vill göra provet. I bokningstjänsten hittar du de lediga tiderna som finns just nu.

Så gör du för att betala

Bli en tänkande och säker mc-förare