Logga in
Logga in

Bli en tänkande och säker mc-förare

Har du äntligen kommit igång med din resa mot att bli mc-förare? Mot långresor i Europa eller spontana utflykter och kvällsturer med vännerna? Härligt!

Denna sida har tagits fram av Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, Trafikutbildarnas Riksorganisation, Transportstyrelsen, Trafikverket och Sveriges MotorCyklister som arbetar med utbildning, prov och fortbildning för mc-förare.

Att köra motorcykel öppnar för många spännande upplevelser, och vi hoppas att du kommer att få många fina säsonger på motorcykeln. Den här texten riktar sig till dig som är på väg att ta mc-körkort, och till dig som redan har tagit körkortet och vill fräscha upp dina kunskaper. Här finns också nyttig information till dig som är utbildare eller förarprövare.

En tänkande mc-förare tänker på säkerheten

Att köra motorcykel är fantastiskt roligt. För att din upplevelse ska bli så bra som möjligt behöver du vara uppmärksam och följsam i trafiken. Det innebär att du behöver använda huvudet och tänka självständigt. Vi kallar det att vara en tänkande och säker mc-förare.

Med den här texten vill vi hjälpa dig på vägen mot att bli en tänkande och säker mc-förare. Vi vill ge dig en förståelse för vad du behöver kunna och varför du behöver kunna det. För att göra det så konkret som möjligt utgår vi från några vanliga trafiksituationer. Vi ger tips på hur du kan tänka i situationerna, och vi kopplar situationerna till utbildningen och körprovet för motorcykel.

Använd innehållet när du övar

Om du utbildar dig på en trafikskola kommer du att känna igen innehållet i den här texten i utbildningen. Den professionella förarutbildningen är upplagd för att hjälpa dig att bli en tänkande och säker mc-förare. Om du även övningskör privat vill vi uppmuntra dig att öva på trafiksituationerna som beskrivs i texten. Använd gärna tipsen för hur du kan tänka i de olika situationerna. 

Vi vill alla att du ska bli en säker mc-förare. För din egen skull, för övriga trafikanters skull och för dina nära och käras skull. 

Självvärdering hjälper dig att bli en tänkande mc-förare

För att bli en tänkande och säker mc-förare behöver du känna till och kunna värdera dina färdigheter och brister. Vi kallar det självvärdering. Om du lär dig att värdera vad du kan och vad du behöver förbättra redan under utbildningen är mycket vunnet. Då har du ett sätt att tänka som hjälper dig att utvecklas även efter du har tagit körkortet.

Det finns olika metoder för att jobba med självvärdering. En sådan metod är att du sätter betyg på delar i din körning. Delarna omfattar allt ifrån din körteknik till ditt beteende i trafiken, och betyget sätts på en skala 1 till 5.

När du som nybörjare är ute och kör i trafik kanske du missar en del regler för det är nytt för dig att köra motorcykel i trafik. Då sätter du förmodligen ett lågt betyg på din förmåga att vara uppmärksam i trafiken och att följa regler. Du och din utbildare får prata om vad som kan göras för att öka betyget. I takt med att dina kunskaper och färdigheter ökar, kommer ni kunna öka betyget.

Du behöver ha både teknik och taktik

För att vara en säker mc-förare räcker det inte med att du har en bra teknik när du hanterar din motorcykel. Du behöver även tänka klokt i trafiken och ha en bra taktik.

För att illustrera samspelet mellan teknik och taktik, kan vi ta ett exempel om effektiv och kontrollerad bromsning, som är en del av utbildningen. Låt säga att du har tränat upp din färdighet att bromsa effektivt och kontrollerat så pass att du och din utbildare ger dig 5 i betyg. Toppen! Det är en trygghet att vara tekniskt skicklig på att manövrera motorcykeln.

Nu behöver du ställa dig frågan om hur du vill använda din teknik. Vill du köra på ett sätt som ställer höga krav på att du alltid kan använda din teknik maximalt? Troligtvis inte. Därför måste du också använda taktik.

Taktik handlar om att göra kloka val i olika trafiksituationer, så att du inte behöver bromsa effektivare än du har tänkt dig. Fråga dig själv:

 • Hur lång tid behöver du för att förbereda dig inför varje situation?
 • Hur stort område behöver du söka av för att kunna ge dig den tiden?
 • Vilket avstånd behöver du hålla till dina medtrafikanter?
 • När behöver du göra dig beredd på att kunna stanna?

I denna situation har mc-föraren ett kort avstånd till bilen framför. Om bilen skulle bromsa hårt och tvärt skulle det krävas att mc-föraren lyckas reagera och bromsa 5 av 5 i betyg för att inte krocka. Kan du alltid reagera och bromsa 5 av 5 i betyg, utan förvarning? Svaret är naturligtvis att ingen kan göra det, och därför ska du inte utsätta dig och andra för den risken.

I denna situation har mc-föraren istället valt en säkrare taktik genom att hålla längre avstånd till bilen framför. Med längre avstånd ger du dig själv mer tid att hinna reagera. Då behöver du inte bromsa lika hårt om bilen framför bromsar.

Manövrera i låg fart

Att köra motorcykel i så låga farter som gångfart kräver att du kan balansera motorcykeln. Att kunna balansera en motorcykel har mer att göra med att du har en bra teknik och är skicklig på att hantera reglagen än att du som person har ett bra balanssinne. 

Att krypköra är en utmaning innan du har hittat tekniken och fått in vanan. Men när du väl gjort det kommer du att ha stor nytta av det i många trafiksituationer, och du kommer att kunna känna dig trygg med din motorcykel.

Nedan ger vi exempel på några trafiksituationer där du behöver kunna manövrera motorcykeln i låg fart. Här finns också korta filmer som visar hur manöverprovet är utformat för att testa dina färdigheter i dessa situationer.

Utfart med skymd sikt

Du ska köra ut från till exempel en parkering och ut på en väg. Här behöver du krypköra i låg fart för att klara att göra en skarp sväng ut till en trygg placering på vägen.

Utfarten sker ofta med trafik omkring dig, och därför behöver du klara av att fokusera på omgivningen istället för på din motorcykel. Om du har andra körkortsbehörigheter minns du säkert hur du som nybörjare ibland behövde titta på knappar eller reglage istället för på trafiken. Men nu när du blivit mer van, hittar du reglagen utan att tappa fokus på trafiken. Samma vana behöver du ha på motorcykeln, så du kan ha fokus på omgivningen medan du krypkör och balanserar motorcykeln.

Denna färdighet kommer du få visa upp vid lågfartsbanan på manöverprovet. Där gör du ett antal starter där du samtidigt behöver fokusera på vart du ska köra för att klara att hålla dig inom banan.

Hur kan du tänka?

Målet är att du ska kunna manövrera fordonet med kontroll och stabilitet. Håll motorcykeln i rullning i ett lugnt tempo. Om du ska stanna, gör det lugnt och kontrollerat och sätt ner den fot du önskar.

Tänk gångfart, och bry dig inte om vad hastighetsmätaren visar. Det finns ingen exakt siffra som är rätt för krypkörning. Det är omgivningen och situationen som avgör vad som är lagom fart. Farten reglerar du genom samspel mellan gas och koppling (om det finns koppling) samt broms vid behov. Hur du sitter har alltid betydelse. Sträva efter att ha en avslappnad och rörlig överkropp.
Läs mer längre ner under rubriken Körställningen – sitt stabilt och avslappnat.

Det är viktigt att du först övar i en kontrollerad miljö tills du behärskar tekniken. När du kör i trafiken ska du kunna planera din körning samtidigt som du är uppmärksam på din omgivning. När tekniken sitter kan du öva i enklare trafiksituationer för att se om du klarar det utan att motorcykeln och körtekniken tar alltför mycket av ditt fokus.

Köra in på ny väg

En vanlig situation är att du ska svänga in på en ny väg. Den uppstår till exempel när du är ute och kör i ett lugnt villakvarter och ska svänga in på en ny gata, eller när du befinner dig på landsbygden och ska köra från en liten väg ut på en trafikerad landsväg.

I den här situationen behöver du anpassa farten och ha koll på övrig trafik samtidigt som du planerar var på den nya vägen du vill placera din motorcykel. Denna färdighet kommer du få visa upp vid manöverprovet när du vänder i högfartsbanan.

Hur kan du tänka?

 • Anpassa farten inför svängen
 • Håll koll på trafiken runt dig. Din motorcykel får inte ta upp allt fokus.
 • Innan du börjar svänga, titta och bestäm var på vägen du vill placera dig.
 • Sträva efter att placera dig centrerat i ditt körfält, eller ännu säkrare om det finns något du behöver ta hänsyn till. Det kan vara ett mötande fordon nära mittlinjen, något som ligger på vägen eller en grop i marken.

Vända på landsväg

Du kör på en landsväg och bestämmer dig för att vända. För att vända säkert behöver du göra flera saker. Du behöver sänka farten ordentligt och försäkra dig om att det går att vända utan att ställa till det för någon. Du behöver vara tydlig med din avsikt att vända. Därefter ska du kunna vända på en begränsad yta och sedan accelerera upp i fart igen. Denna färdighet kommer du få visa upp när du vänder i högfartsbanan på manöverprovet.

Även om du övar på en manöverplan så behöver du ha en verklig vändning i trafik i tanken. Reflektera över vad du behöver göra för att ha en trygg och stabil känsla i motorcykeln genom hela vändningen. Ge dig tid inför vändningen så du får ett inre lugn och känner att du är klar med fordonet och hinner flytta ditt fokus mot vändningens utgång. Därefter kan du börja vända.

Hur kan du tänka?

 • Ta ut svängen ordentligt inför vändningen. Ingången i vändningen har stor betydelse för om utgången ska bli lyckad.
 • Sakta in farten inför vändningen. Var helt klar med fartsänkningen innan du börjar vända.
 • Håll en jämn eller lätt ökande fart genom vändningen.
 • Sträva efter att ha en avslappnad och rörlig överkropp.
  Läs mer under rubriken Körställningen – sitt stabilt och avslappnat.

Manövrering – att köra i låg fart kräver teknik

I så låga farter som krypkörning, är det mycket samspel mellan gas, broms samt koppling om fordonet har koppling. Att ”ha bra balans” på en motorcykel, handlar ofta mer om att kunna göra små justeringar av farten än att man som person har bra balans i kroppen. Gas och koppling behövs för att reglera farten. Broms behövs om det blivit för mycket fart eller om andra faktorer som lutning och vind gör att det rullar för fort.

Körställning – sitt stabilt och avslappnat

Målet med körställningen är att sitta eller stå väl förankrad på motorcykeln, så att du inte känner att du behöver styret för att hålla dig fast på motorcykeln. Sitt där det är tänkt att förarens vikt ska vara placerad, alltså där sadeln är som lägst. Det är ofta ganska långt fram på sadeln. Sträva efter att ha kontakt med motorcykeln med hela underkroppen – med fötterna, insida ben och sitsen. Du behöver kontakten för att känna motorcykeln. Kontakten kan också användas för att trycka motorcykeln åt det håll du behöver för att underlätta balansen.

Du ska vara avslappnad från höfterna och uppåt – i midjan, nacken, axlarna, armar och ända ut i fingrarna. Du ska enkelt kunna vrida på huvudet och flytta axelpartiet från sida till sida. Sträva efter att hålla händerna och armarna avslappnade så att fingrarna kan jobba mjukt med styret och reglagen.

Tid – gott om tid ger ett lugnt körsätt

För att hantera alla trafiksituationer med lugn behöver du ge dig själv tid inför varje situation, för att körtekniskt kunna utföra det du har tänkt dig och hamna där du tänkt. Du får tillräckligt med tid genom att vara klar med farten, fordonshanteringen och kan flytta din tanke från fordonet över till trafiksituationen, innan du ger dig in i den.

Placering – placera motorcykeln på ett strategiskt sätt

Redan innan du är på väg in i situationen ska du börja titta mot och planera för var på vägen du vill befinna dig. Placera dig så säkert som möjligt på vägen. Oftast är det säkrast mitt på din del av vägen, men du kanske behöver tänka annorlunda om det kommer mötande trafik eller om det finns hinder på vägen.

Om din motorcykel ”driver ut” i svängen mer än du hade planerat, är det en varningssignal om att något i din teknik inte håller rätt nivå. Det är något som inte stämmer om du inte lyckas placera motorcykeln där du hade tänkt. Låt därför din fart, placering och tanke fram mot situationen, bygga på var du vill vara i slutet av situationen.

När du lyckas med detta har du bra förutsättningar för att ha en stabil motorcykel och du har en plan för var du vill placera dig. Det är viktigt redan i låga farter men minst lika viktigt när du kör på till exempel krokiga landsvägar. Använd samma grundtänk för att få en stabil motorcykel och kunna planera var du vill befinna dig vid utgången.

Öva för att bli trygg i trafiken

När du är skicklig på att manövrera motorcykeln, har en bra körställning, ger dig tid att hantera trafiksituationen och placerar dig rätt på vägen – då kommer du kunna känna lugn och kontroll både i din kropp och i motorcykeln.

För att öva upp detta behövs inga banor eller koner. Det kan till och med vara så att konerna tar mer fokus än själva tekniken och färdigheten. Öva istället gärna på lugna platser som avskilda parkeringsplatser eller industriområde där du inte behöver fokusera på annan trafik. På så sätt kan du hålla fokus på din manövrering, körställning, placering och förberedelse inför trafiksituationen.

När du är riktigt trygg med detta kommer det inte vara en särskilt stor förändring att placera ut koner och bygga banor. Kom ihåg att banor är till för att mäta färdigheten, inte för att öva upp den.

Köra på landsvägar

Det unika med att köra motorcykel är sättet att köra i kurvor där du, motorcykeln och vägen är i fullständig harmoni med varandra. De flesta mc-förare söker sig till böljande och krokiga vägar bara för att uppleva känslan när allt stämmer.

Vilken fart som är lämplig på en landsväg beror på hur det ser ut runt omkring dig. Du behöver bedöma var du behöver sänka farten och var du kan öka igen. Även placeringen på vägen behöver anpassas utifrån hur det ser ut omkring dig.

Det handlar alltså om att vara följsam och att variera körningen efter omgivningen. En körning utan variation i fart eller placering på vägen riskerar att bli farlig. Förare som är bra på att läsa av omgivningen och anpassa körningen skapar bättre förutsättningar för att köra säkert i olika situationer.

Ju smalare vägen är, desto mer variation behövs i farten och placeringen på vägen. På bredare vägar är det tydligt vilket körfält som är avsett för dig och vilket som är avsett för mötande fordon. Dessa vägar brukar oftast ha mittlinje.
På smala vägar som saknar mittlinje går körfälten in i varandra för fyrhjuliga fordon. På sådana vägar är det därför en risk att befinna sig i mittenområdet vid eventuella möten. Som mc-förare är det viktigt att vara medveten om den risken, särskilt vid kurvor och backkrön med skymd sikt.

Bilderna visar problematiken på smala vägar när körfälten går in i varandra.

Bred väg - tydliga och avgränsande körfält. Foto: STR

Smal väg - körfälten går in i varandra. Foto: STR

Passera utfarter med skymd sikt

Trafikanter som kör ut från gårdar och utfarter har väjningsplikt. Men det finns ingen garanti för att de kommer att följa detta. De kan till exempel behöva smyga ut fronten av sitt fordon för att kunna få fri sikt. Du behöver därför anpassa farten, öka uppmärksamheten och skapa avstånd i sidled, både för din egen och för andras skull.

Anpassa farten utan att det blir överdrivet, och var beredd på att bromsa om det skulle behövas. Att anpassa farten handlar både om att körningen ska bli säkrare och om att visa hänsyn till andra.
När du passerat gården eller utfarten kan du göra en ny bedömning om du kan återgå i fart eller om du ska fortsätta i lugn fart.

Foto: STR

Köra i backkrön och kurvor med skymd sikt

Vilken fart känner du dig trygg i och var vill du befinna dig på vägen om det kommer ett möte? Rätt i skymda situationer är oftast att anpassa farten och hålla dig till höger. På så sätt kan du enkelt justera din placering om du upptäcker grus i kurvan eller om ett möte skär in på din väghalva. Tänk på att du ska kunna få stopp på ditt fordon på den sträcka som du kan se. Är sikten skymd behöver farten vara anpassad till det.

Först när du får fri sikt genom situationen kan du ta du nya beslut om vad du vill göra med farten och placeringen på vägen. Om sikten är fri och det inte kommer någon mötande trafik kan du använda mer av vägen igen. Då kan du också troligen öka farten. Med detta säkra körsätt får du en aktiv och härlig körning.

Backkrön med skymd sikt

Anpassa farten och håll dig åt höger på din del av vägen. Det kan dyka upp gående vid högerkanten efter backkrönet, men gående närmar sig betydligt långsammare än vad mötande fordon gör. Därför har du mer tid att hantera gående än mötande trafik. Foto: STR

Vänsterkurva med skymd sikt

Anpassa farten och håll dig åt höger på din del av vägen. Då får du avstånd till ett eventuellt möte och som bonus ser du några meter längre genom kurvan.
Foto: STR

Högerkurva med skymd sikt

Anpassa farten och håll dig åt höger på din del av vägen. Då får du avstånd till ett eventuellt möte, och eftersom du anpassat farten är det inga problem att svänga även om det är en skarp kurva.
Foto: STR

När du har fri sikt på landsvägar

Även när sikten är fri ska du hålla dig på din del av vägen. Det gäller oavsett om du kör i en kurva eller på en raksträcka. Det enda undantaget är om det finns hinder på vägen. Du behöver alltså alltid anpassa farten inför kurvor, så att du enkelt kan hålla dig på din del av vägen genom kurvan.
Foto: STR

Om du kör in i en kurva där du har fri sikt och inga mötande, kan du planera din placering så att du kan räta ut kurvan och ändå hålla dig på din del av vägen. Om vägen svänger åt vänster kan du hålla dig åt höger inför kurvan, anpassa farten ordentligt och sen skära din del av vägen genom kurvan.

Ibland är vägen är så smal att trafikanter behöver sänka farten och hålla långt ut mot kanterna för att kunna mötas. Då är det inte lika tydligt vad som är din väghalva och vad som är den mötandes väghalva, för delar av vägen är gemensamt utrymme. Om sikten är fri och det inte kommer någon mötande trafik kan du på sådana smala vägar använda mer av vägen för att öka säkerheten. Det gäller både på raksträckor och genom kurvor.

Det är naturligtvis viktigt att du anpassar farten inför varje kurva även på sådana smala vägar. Då blir det naturligt att vilja ge gas inför och genom kurvan, vilket även stabiliserar din motorcykel. Att anpassa farten ger dig tid att planera kurvan och bestämma var på vägen du vill befinna dig efter kurvan. Då kan du också titta bortom kurvan och börja planera inför nästa situation.

Tänk på att det är väldigt stor skillnad på att planera att använda mer av vägen eller att råka använda mer av vägen. Om du råkar använda mer än du hade tänkt, hamnar inte motorcykeln där du planerat. Det är en skarp varningssignal om att något blev allvarligt fel.

Hur kan du tänka?

Förutsättningarna för att köra på landsvägar varierar stort. Det finns platser med bra sikt där det kan vara helt rätt att köra i den skyltade hastigheten, och det finns platser där du behöver agera extra försiktigt för att det ska kännas tryggt och säkert för dig och alla andra som befinner sig i området. Ha därför som mål att vara aktiv i ditt körsätt, och variera körningen utifrån omgivningen.

För att köra på ett säkert sätt ska du i första hand fokusera på att anpassa farten. Men hur du placerar dig på vägen har också betydelse för säkerheten. För att kunna avgöra vilken fart och placering som är lämplig behöver du vara uppmärksam på din omgivning. Om siktsträckan är kort behöver farten vara tillräckligt låg för att du ska kunna hantera situationer som du ser först när du är nära dem.

Du som är duktig på att söka av din omgivning får bättre förutsättningar för att planera och skapa naturlig variation i din körning. Detta aktiva, varierande sätt att köra är för många en stor del av glädjen och friheten med att köra motorcykel.

Filmen visar de nämnda situationerna på landsvägar. Här låter föraren sikten avgöra vilken fart och placering som passar.

Uppmärksamma varningssignalerna

Tidigare beskrev vi fördelen med att vara bra på att värdera sina egna färdigheter och brister. Här vill vi upplysa dig om några vanliga varningssignaler om att det finns brister i din körning.

Leta efter dessa signaler när du självvärderar din teknik och taktik. Var uppmärksam på signalerna även om de är små, och tänk ut vad som behöver ändras eller utvecklas för att du ska undvika dem framöver.

Exempel på varningssignaler

 • Din placering ut ur situationen blev inte som du hade planerat.
 • Du behöver bromsa hårdare än vad du bestämt dig för.
 • Du ”släpper” eller ”tappar” gasen i svängar, så att motorn gör körningen ojämn.
 • Du har högre fart vid ingången än vid utgången i svängar och vändningar.
 • Du sätter ut fötterna för att hålla balansen, fastän du inte bestämt dig för att stanna.
 • Du upptäcker att du ”håller i dig i styret”, det vill säga använder armar och styre för att balansera kroppen – framför allt när du ökar eller sänker farten.

Här visas en av varningssignalerna med hjälp av bilder. Varningssignalen är att din placering ut ur situationen inte blev som du hade planerat. Denna bild är tagen på manöverplanen, och där kan den här varningssignalen verka ofarlig. De två andra bilderna visar dock tydligt att samma beteende i trafiken kan leda till farliga situationer. Ju högre fart du har desto mer pressas du och motorcykeln utåt av centrifugalkraften.
Foto: STR

Foto: STR

Foto: STR

Den förare som inte uppmärksammar små varningssignaler om brister i körningen, riskerar att vänja sig vid och acceptera dem. Risken är då att bristerna till slut får tråkiga följder. Alla gör vi fel lite då och då på vår motorcykel, men målet bör vara att det ska vara små fel och att felen blir färre och färre.

Här ser du vad som kan hända när något går fel. Du kan klara dig med lindriga konsekvenser, men det kan också gå riktigt illa.

 • Varningssignal (det är här vi önskar att du är uppmärksam och ändrar din teknik och taktik)
 • Obehaglig känsla i magen (här börjar dina överlevnadsreaktioner kopplas in)
 • Materiella skador
 • Lindriga kroppsskador
 • Allvarliga kroppsskador
 • Mycket allvarliga kroppsskador
 • Dödsolycka

Den mc-förare som uppmärksammar varningssignaler och hela tiden arbetar för att utveckla sin körning, får alltmer sällan uppleva den där obehagliga känslan i magen av att något höll på att gå fel. Den personen behöver sällan uppleva att motorcykeln trillar omkull, med materiella skador som följd. Den undviker att råka ut för kroppsskador, och den är också väldigt långt ifrån att vara inblandad i någon dödsolycka.

När du förstår sammanhanget mellan dessa olika nivåer av upplevelser, kan du lättare motivera dig till att upptäcka, förstå och undvika varningssignaler i din körning. Och när du blir duktig på det kan du också hålla dig långt bort från allvarliga olyckor. Då kommer du tänka och agera som en säker mc-förare.
Och du, kom ihåg att det är ett livslångt lärande att köra motorcykel.

Dessa sidor har tagits fram av fem organisationer som arbetar med utbildning, prov och fortbildning för mc-förare. Sidorna ska skapa ännu större klarhet i hur proven bedöms, för att öka förståelsen mellan myndigheter, utbildare och körkortstagare.