Logga in
Logga in

Stockholm Barkarby

Vi har byggt en ny station i Barkarby och fyra nya spår från Barkarby till Spånga och Kallhäll. Vi har även varit med och byggt den nya Veddestabron. Vi bygger nu en ny stationsbyggnad med nya regionaltågsplattformar.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät.

Nuläge

I Barkarby möjliggör vi en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer genom bygget av Veddestabron och den nya norra stationsentrén med nya plattformar för regionaltåg.

Om projektet

Barkarby håller på att förvandlas till en stor och viktig knutpunkt i regionen som länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt. Här görs unika satsningar på att bygga ut kollektivtrafiken.

Veddestabron öppen för trafik

Den 21 juni nådde den nya knutpunkten i Barkarby en ny milstolpe när Veddestabron, som Trafikverket varit med och byggt, öppnade för trafik. 

Veddestabron är en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron. Bron sträcker sig från Barkarbyfältet och över E18 och järnvägen (Mälarbanan), mellan Barkarby pendeltågsstations norra ände till Veddestavägen. Veddestabron är en av flera broar över Mälarbanan och ingår i Trafikverkets medfinansieringsavtal med Järfälla kommun.

Med den nya Veddestabron, tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra bidrar Trafikverket till förbättringar i kollektivtrafiken och underlättar resandet och bytet mellan trafikslag.

Cykelväg längs Mälarbanan öppnar igen

Nu är Trafikverkets projekt Förbifarten färdiga med de arbeten som påverkar gång- och cykelvägen längs Mälarbanan, i höjd med Förbifartens nya bro i Hjulsta och hela vägen upp till Barkarby. Det innebär att gång- och cykelvägen öppnade upp för trafik igen i slutet av juli.

Norra entrén

Även fast Veddestabron är klar fortsätter vi arbeta i området. Nästa steg är den nya stationsbyggnaden och de nya plattformarna för regionaltåg. Allting ska vara klart år 2026. Vi förbereder för en ny stationsentré på den norra delen av Barkarby station och nya plattformar för regionaltåg, klart tidigast år 2025. Den befintliga södra entrén via Barkarbybron blir kvar; när vi är klara kommer det att finnas två entréer till Barkarby station.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Barkarby

Tidslinje, Barkarby-Kallhäll och Spånga-Barkarby

1 Vi börjar bygga delsträckan Barkarby-Kallhäll 2012

2 Vi börjar bygga delsträckan Spånga-Barkarby 2016

3 Nya Barkarby station invigs 2016

4 Fyra spår är i drift på delsträckan Spånga-Barkarby 2019

5 De nya gång- och cykelvägarna mellan Kallhäll, Barkarby och Spånga är klara 2019

6 Byggstart för Veddestabron 2019

7 Vi är klara med våra byggdelar av Veddestabron 2021

8 Veddestabron invigs 2022

9 Byggstart av ny stationsbyggnad, Norra entrén samt nya plattformar 2022

10 Nya stationsbyggnaden och plattformar beräknas vara klara 2026

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice