Logga in
Logga in

Traineer om praktiken på Infrastrukturdepartementet

Har du någonsin undrat hur det är att jobba på Regeringskansliet? Några av våra traineer har fått möjlighet att göra praktik på Infrastrukturdepartementet och kan berätta mer om hur det var.

Under några veckor i januari och februari tog Benny, Karolina och Matilda en paus från arbetet och traineeprogrammet på Trafikverket för att istället vara en del av Enheten för utveckling och styrning av transportområdet på Infrastrukturdepartementet. Här berättar de kort om vilka uppgifter de haft.

Hållbara transporter i städer

Benny har arbetat med hållbara transporter i städer. Så här beskriver han sitt uppdrag:

– I min praktik fick jag hjälpa till med att ta reda på hur olika aktörer jobbar med hållbara transporter i städer, särskilt kopplat till klimatmålen. Något av det mest intressanta var att få diskutera med olika kommuner om hur de ser på hållbara transporter i städer. Där fick jag en inblick i vad som görs nu på kommunal nivå, vad som behöver göras samt vilka utmaningar som kommunerna står inför. Vid vissa diskussioner med kommuner lyftes även elektrifieringsfrågan upp som Karolina och Matilda har fått jobba med!

Elvägsutredning

Karolina har arbetat med elvägsutredningen och så här beskriver hon sitt uppdrag:

– Under min praktik fick jag vara med och stötta i Elektrifieringskommissionens arbete med elvägar. Detta bestod bland annat av att göra en sammanställning av alla de remissvar som kommit in som svar på Elvägsutredningens betänkande om Regler för Statliga elvägar. Förutom att arbeta med remissammanställningen fick jag även vara med på några spännande möten kopplat till Elektrifieringskommissionens arbete med elvägar och elektrifiering. För mig som är teknikintresserad har det varit jättespännande att få följa med på en del av elvägars resa mot etablering. Man har under resans gång lärt sig att det räcker inte bara att tekniken fungerar utan även lagstiftningen måste hänga med för att allt ska fungera.

Digitalisering kopplat till elektrifiering av transporter

Matilda har gjort praktik på Elektrifieringskommissionens kansli och arbeta med frågor kopplat till digitalisering. Så här beskriver hon sitt uppdrag:

– Elektrifieringskommissionen har i uppdrag att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn där digitalisering kan vara en viktig del. Det roligaste med praktiken var att jag fick möjlighet att ta fram underlag till politiska ledningen och ledamöterna om en rapport från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) som handlade om vad det finns för barriärer för en snabb elektrifiering och hur digitalisering skulle kunna vara en möjliggörare för att lösa dessa.

Så här sammanfattar Benny, Karolina och Matilda sin praktik:

– En stor fördel med att vara trainee på Trafikverket är att vi får inblick i arbetet även utanför den egna verksamheten, vilket den här praktiken verkligen har möjliggjort!

I april och maj gör några traineer praktik på Enheten för transportinfrastruktur och planering och har i uppgift att göra en sammanställning av remissvaren från den nationella planen.