Logga in
Logga in

Beti – specialist elteknik

Beti Cvetkovska är teknisk specialist inom elteknik. Hon är med i investeringsprojektens alla skeden från planering och utredning till upphandling, projektering, genomförande och kontroller.

Här får jag möjlighet att utvecklas och fördjupa mina kunskaper.

Berätta om din inriktning och projekt som du jobbar i!

– Belysning inom elteknik är mitt kunskapsområde och jag arbetar som rådgivare och kunskapsstöd. Jag är med i investeringsprojektens alla skeden, från planering och utredning till upphandling, projektering, genomförande och kontroller. Elteknik är mycket intressant –  det är ett framtidsyrke! På Trafikverket har vi flera områden där du kan fördjupa dig som specialist inom hög- och lågspänning och allt däremellan.

– Jag jobbar med flera intressanta projekt. Ett av dem är Västlänken, den dubbelspåriga järnvägsförbindelsen i centrala Göteborg, där vi befinner oss i byggskede. Jag jobbar med utomhus- och allmänbelysning på stationerna, nödbelysning och icke publik belysning som exempelvis i teknikhus. Regelverk och krav ser olika ut för olika belysningsfunktioner. I projektet har jag nära kontakt med entreprenören och konsulter.

Hur ser det individuella ansvaret ut och hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?

– Vi driver projekt tillsammans med våra leverantörer, som kan vara konsulter eller entreprenörer. Jag har utrymme och frihet, men också ett stort ansvar, att utforma arbetet på ett sätt som gör oss bättre tillsammans.

– Miljön är kreativ och utmanande och jag är med och bestämmer vad jag vill utvecklas inom. Jag ville exempelvis utveckla mig inom ledningssamordning vilket jag har fått möjlighet att göra. El, tele, opto, vatten och avlopp i mark har olika ledningsägare och min roll är samordnande inför ny- eller ombyggnation av vägar eller järnvägar. För mig är det viktigt att kunna styra mina arbetsuppgifter, att få att testa något nytt och att utvecklas och fördjupa mina kunskaper inom närliggande områden. Och den möjligheten får jag på Trafikverket.

– Det är en fördel att vi är så många medarbetare. Miljöerna är kreativa och det finns exempelvis möjligheter att utveckla och driva forsknings- och innovationsprojekt. Vi kollegor utbyter information om våra teknikområden vilket gör att man lär sig något nytt varje dag, säger hon.

Hur har din resa sett ut?

– Jag flyttade från Makedonien till Sverige 2001, läste SFI och blev antagen till ett EU-projekt för utländska ingenjörer. Då kompletterade jag min utbildning, fick praktikplats på Vägverket och började jobba strax därefter. Jag fick en snabb start i arbetslivet vilket var jättebra. Sedan dess har jag jobbat med infrastruktur, först som entreprenör och konsult och nu på beställarsidan på Trafikverket.

Namn: Beti Cvetkovska.
Titel: Specialist elteknik.
Utbildning: Högskoleingenjör inom elkraft. Faculty of Technical Sciences Bitola, Makedonien, examen 2000.
Vad är det bästa med ditt jobb? ”Det är att se hur samhället utvecklas. Vi bygger vägar och järnvägar och ser hur platserna växer fram och förändrar staden.”