Logga in
Logga in

Johan – teknisk specialist inom elkraft

Johan Höglunds vardag går ut på att utveckla vår unika elkraftförsörjning och tillsammans med övriga på elkraftsenheten säkerställa att elnätet levererar kraft till järnvägen samt andra delar av vår infrastruktur.

Vad är spännande och roligt med jobbet?

– Roligast? Närheten till och samarbetet med så många experter. Vi ser och tar oss an utmaningar. Med vår kompetens inom olika teknikområden är vi tillsammans väldigt starka och bidrar till helheten på ett sätt som ingen annan.  Att vi äger och förvaltar vår anläggning och därmed kan påverka vad slutresultatet blir för användarna är motiverande.

– Tågdriften står för den absoluta majoriteten av elenergin som går åt i vårt system, men vi har också ansvar för kraft och belysning till vägnätet och exempelvis elektrifieringen av väg och bilfärjor. Det pågår många spännande utvecklingsprojekt just nu med elektrifieringen i hela samhället.

Hur kan en arbetsdag se ut?

– Det är ofta mycket varierande frågeställningar. Ena dagen ska vi utreda effekten av politiska beslut och hur det kan påverka utvecklingen av vårt kraftsystem på en väldigt övergripande nivå, en annan dag ska vi säkerställa rätt dimensionering på en kabel eller hur en station ska vara utformad.  

– Just nu är mycket av mitt arbete kopplat till den ombyggnad av kontaktledningssystem som vi planerar på många av stambanorna i södra och norra Sverige. För oss inom kraftsystem innebär detta nya möjligheter, men också utmaningar, när impedansen kommer att minska rejält i kraftsystemet. Lite förenklat förväntar vi oss att det elektriska avståndet mellan våra omformarstationer minskar till 20–25 % jämfört med idag.

Finns det några utmaningar i ditt uppdrag?

– Absolut, den utveckling vi ser idag är att fler och fler transporter elektrifieras. Jag arbetar mest med järnvägsrelaterade frågor och vi ser en ökad efterfrågan på transporter som påverkar vårt kraftsystem, både persontrafik och godstrafik. Ett malmtåg som kör 8 000 ton från Kiruna till Narvik är något helt annat än den intensiva pendeltågstrafiken i Stockholm. De kanske drar lika mycket effekt under korta stunder, men förutsättningarna och utmaningarna är helt olika.

– Utmaningar finns också i hur vårt kraftsystem används. Till skillnad från ett ”vanligt” kraftsystem rör sig våra största laster hela tiden, ibland i väldigt höga hastigheter. Det kräver att vi arbetar tvärvetenskapligt mellan flera kunskapsområden.

– Sen ska vi inte glömma bort att nämna den del av vårt kraftsystem som förser all vår utrustning längs med järnvägen med kraft, som belysning på stationer, utrop, skyltar, bommar, kommunikation med mera. Så det finns en stor spännvidd i nätet, allt från ett 132 kV matarledningssystem men en frekvens på 16,7 Hz till kontaktledningssystem, 20 kV hjälpkraftsystem (50 Hz), lågspänningssystem (400 V), likspänningssystem för kontrollutrustning och backuppsystem som UPS:er eller dieselgeneratorer.

– Att ha koll på helheten och få hela systemet att arbeta tillsammans på ett bra sätt är utmanande och väldigt intressant. 

Titel: Teknisk specialist inom elkraft.
Utbildning: Civilingenjör inom elkraft.