Logga in
Logga in

Underhållsarbeten på E4 söder om Sundsvallsbron

Under midsommarveckan inleder vi underhållsarbeten på E4 mellan Myre och Sundsvallsbron. Vi underhåller kontinuerligt våra vägar och broar för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

- Nu ska vi fräsa och lägga ny asfalt längs delar av sträckan mellan Myre i Njurunda och Sundsvallsbrons södra landfäste. Körbanan är dålig och spårig. Under våren lade vi tillfälligt igen hål som uppstått efter vinterns väder. Nu blir det ny asfalt i princip hela sträckan längs höger körfält i båda körriktningarna och fläckvis i det vänstra, berättar Kristofer Engstrand, projektledare på Trafikverket.

Måndag den 19 juni planerar vi att börja fräsa bort asfalt längs sträckan, ett arbete som kommer att utföras kvälls- och nattetid, ungefär mellan klockan 20.00-06.00. Beläggningsarbetena planerar vi att utföra både dag- och nattetid, preliminärt beräknar vi att vägen är asfalterad till måndag den 3 juli. Under tiden arbetet utförs leds trafiken i ett körfält  med sänkt hastighet förbi arbetsområdet.

- Jag är övertygad om att det är efterlängtat att få ny asfalt även om det tidvis kan bli stora störningar i framkomligheten där vi jobbar. Jag tror att det finns en förståelse för att vi har en begränsad tid på oss att underhålla våra vägar men jag vill ändå påminna om att ta det lugnt förbi våra vägarbetare och räkna med extra restid.

Broar underhålls

Veckan efter midsommar, vecka 26, planerar vi att inleda underhållsarbeten på våra broar längs samma sträcka. Vi kommer åtgärda en bro åt gången. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd och ökar trafiksäkerheten i länet. 

- Det kan tidvis bli stor påverkan på framkomligheten beroende på vilken bro vi jobbar med och vilka arbetsmoment vi utför. Arbetena på bron i Åmon, strax innan av- och påfarten till och från Njurundabommen, är en sådan plats där det kan bli lite stökigare för trafikanter. Det kommer vara framkomligt, vi har inte för avsikt att stänga, säger Kristofer.

Underhållsarbetena beräknar vi ska vara klar i slutet av augusti. Vi ber om överseende med de störningar som uppstår.

I Sverige använder vi flera olika typer av vägbeläggningar. Vilken beläggning vi väljer beror bland annat på trafikmängden, andel tung trafik, användningen av dubbdäck och om vägen rör sig på grund av tjäle.

De vanligaste typerna av slitlager av varmmassa kallas tät asfaltbetong (ABT) och stenrik asfaltbetong (ABS). ABT ger en tätare och slätare yta medan ABS ger en grövre yta som tål slitage från trafiken bättre. Ju större storlek på stenmaterialet i beläggningen, desto bättre tål den slitage från trafiken.

På E4 söder om Sundsvallsbron kommer vi att asfaltera med stenrik asfaltbetong (ABS)

Mer om olika typer av beläggningar 

 

Angränsande projekt

Trafikläget i realtid

Använd gärna trafikinformationen när du planerar din resa, där ser du vilka arbeten som pågår eller startar inom kort.