Logga in
Logga in

Nio mil väg i Västmanland får ny beläggning i sommar

Vi drar nu igång sommarens beläggningsarbeten. Vägar underhålls ständigt för att alla ska komma fram som planerat. Läs mer och se vilka sträckor i länet som får ny beläggning i sommar.

Flera slitna sträckor i länet ska få ny beläggning i sommar. Det innebär att gammal asfalt byts ut mot ny för att säkerställa att vägen blir trygg och komfortabel att köra på. För vissa vägar har det länge funnits ett behov och flera vägar är särskilt viktiga för tunga transporter och pendlare.

Trafiken påverkas

Under tiden arbetena pågår leds trafik förbi arbetsplatserna med hjälp av lots och/eller trafikljus. Lots innebär att du kör efter en följebil.

De flesta arbetena kommer att utföras under maj, juni, juli och augusti. Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbetena ibland måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser.

Lista över sommarens beläggningsarbeten

Med reservation för eventuella ändringar.

 • E18 Skälby–Bäckby, 1 km

 • E18 Västerås–Sagån, 11 km

 • Väg 56 Västerås–Sala, 18 km

 • E18 Örebro länsgräns–JäderLängd: 11 km

  • Hökåsen–Tomta

  • Sörskogsleden–Gustavsborg
 • Väg 66 Sothällen–Virsbo, 13 km
 • Väg 250 Åsby–Kolsva 6 km

 • Väg 756 Anntorpet–Olsbenning, 6 km

 • Väg 759 Klingbo–Vansjö 6 km

 • Väg 760 Klingbo–Brobacke, 6 km

 • Väg 763 Del i Västerbykil, 2 km

 • Väg 837 Saladamm–Ölsta,5 km

 • Väg 838 Ingborgsbo–Jugansbo, 5 km

Läs mer om beläggning och underhåll av belagda vägar