Logga in
Logga in

Nya gång- och cykelvägar i Väst under 2022–2023

Västra Götalandsregionen och Hallandsregionen planerar tillsammans med flertalet kommuner i Västra Götaland och Halland en särskild satsning på gång och cykelvägar under 2022–2023.

Behovet av utbyggnad av gång- och cykelvägar är stort i regionerna och möjligheten att gå och cykla till skola, arbete och fritidsanläggningar behöver förbättras. Dessutom höjs trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister.

Att cykla är bra för hälsan, miljön, cykelturism och samhället. Cykeltrafiken är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Regeringen lanserade Sveriges första nationella cykelstrategi 2017 i syfte att stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar dit cyklingen räknas.

Under 2022 –2023 fortsätter utbyggnaden och gång- och cykelvägar i regionen. Vissa av gång- och cykelbanorna är redan klara medan andra är under produktion eller på planeringsstadiet. Sedan oktober 2021 har följande gång- och cykelvägar färdigställts:

  • Väg 585: Lilla Tjärby – Tjärby
  • Väg 850: Buavägen – Limabacka
  • Väg 728: Prästgårdsvägen – Torup
  • Väg 2028: cirkulationsplats Lärketorp, infart NÄL, Vänersborgs kn

Planerade och pågående gång- och cykelvägsprojekt i Hallands län

Nedan kan du läsa mer om ett par av våra pågående gång- och cykelvägsprojekt i Hallands län.

Planerade och pågående gång- och cykelvägsprojekt i Västra Götalands län

Nedan kan du läsa mer om ett par av våra pågående gång- och cykelvägsprojekt i Västra Götaland.