Logga in
Logga in

Afrikansk svinpest – Trafikverket samverkar med Jordbruksverket för att motverka att smittan sprids

Trafikverket undersöker vilka försiktighetsåtgärder vi behöver göra för att motverka att afrikansk svinpest sprids. Vi samverkar med Jordbruksverket och kommer bland annat stötta dem genom att bygga stängsel.

För att minska spridningen av afrikansk svinpest behöver vi hjälpas åt. Vi har utökat tillsynen av våra rastplatser i berörda områden. När du tar en paus hos oss, se till att kasta matrester och skräp i soptunnorna. Det är nämligen ofta matrester i naturen som orsakar smittspridningen, även om människor inte kan få sjukdomen. 

Tillsammans stoppar vi svinpesten

Uppdaterad information om afrikansk svinpest finns på Jordbruksverkets hemsida. Där kan du läsa mer om vad du kan göra och vad som gäller i den smittade zonen. Virussjukdomen, som drabbar vildsvin och grisar, har konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län.

Har du kört på ett vilt djur i området? Kontakta alltid polisen på 112 och anmäl olyckan.

Vi stöttar Jordbruksverket med instängsling

Jordbruksverket har skickat en så kallad hemställan till Trafikverket för att få hjälp att stängsla in kärnområdet för afrikansk svinpest. Regeringen har därför gett Trafikverket ett utökat uppdrag för att kunna bygga stängsel i och omkring Fagersta.

Syftet med stängslet är att minska och motverka smittspridning, vildsvin innanför stängslet ska inte komma i kontakt med vildsvin utanför stängslet. Stängslens placering blir där det bedöms göra mest nytta och ger minsta möjliga inverkan på de som verkar och bor i området. Var stängslet går bestäms i etapper av Jordbruksverket. Men det kommer främst utgå ifrån redan befintliga viltstängsel och utmed vägar.

Regeringsuppdraget gäller till och med den 31 december 2024.