Logga in
Logga in

Trafiksäkerhet

Vi arbetar målmedvetet för att ingen ska omkomma eller skadas svårt i trafiken, oavsett färdsätt.

Trafiksäkerhetsarbetet bygger på Nollvisionen – att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Din säkerhet på vägen

Vi arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det ger resultat. När Nollvisionen antogs år 1997 var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per år. Nu är det första gången som antalet omkomna är färre än 200. Trots att vägtrafiken har ökat under samma period. Bland framgångsfaktorerna märks tydligt att utvecklingen av säkrare vägar, fordon och miljöer för fotgängare har gett effekt.

Regeringen har fattat beslut om nytt halveringsmål. Det innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska minska till max 133 år 2030. Nu kraftsamlar vi tillsammans med andra aktörer och alla som är ute i trafiken för att nå dessa utmanande mål för att nå Nollvisionen att ingen ska dödas eller skadas i trafiken.

Din säkerhet på järnvägen

För resenärer är tåget ett säkert transportmedel. Att tågpassagerare omkommer eller skadas är mycket ovanligt, men det inträffar allt för ofta olyckor där människor omkommer eller skadas i plankorsningar, vid högspänningsanläggningar eller på grund av att de befunnit sig ute på järnvägsspåren. Trafikverket arbetar med ett flertal olika åtgärder för att förstärka säkerheten i järnvägsanläggningen och för att förhindra att obehöriga tar sig in i spårområdet.

Här kan du läsa mer om din säkerhet på vägen och på järnvägen.

Vägtrafikregler

Transportstyrelsen ansvarar för trafikregler. Länken nedan hjälper dig som trafikant att hitta publikationer om vägtrafikregler.