Logga in
Logga in

Din säkerhet ombord på vägfärjan

Här hittar du tips och råd för att din resa med vägfärja ska bli så trygg och smidig som möjligt.

Riktlinjer för en trygg färd ombord

Det är smidigt, tryggt och grönt att resa med Färjerederiet. Färjorna är försedda med modern teknik och utrustning. Besättningarna har höga kunskaper och övar kontinuerligt för att möta eventuella nödsituationer. Nedan har vi listat några viktiga saker som vi vill uppmärksamma dig på för att du ska ha en trygg färd med vägfärjan:

Följ trafiksignalerna

Välj den fil trafiksignalerna visar – ljusen kan ändras från ett fordon till nästa. Kör aldrig vid rött ljus. Färjans besättning styr trafiksignalerna och planerar lastning och lossning med hänsyn till bland annat fordons storlek och vikt. Lastningen kan därför se olika ut från tur till tur. Du kan inte alltid köra av färjan i den ordning du körde ombord. Grönt ljus ges först när det är säkert att köra av färjan – kör därför aldrig vid rött ljus.

Släck all belysning och stäng av motorn

Färjans besättning och andra fartyg bländas lätt av ljus från fordon vid mörker. Släck därför all fordonets yttre belysning, både ombord på färjan och under väntan i land.Tänk på att även bromsljusen lyser med foten på bromspedalen. Kom också ihåg att använda parkeringsbromsen och stänga av motorn.

Var uppmärksam

Ombord vägfärjan finns även oskyddade trafikanter. Var uppmärksam på omgivningen och kör försiktigt. På färjan rör sig många trafikanter samtidigt. Var därför alltid uppmärksam och använd inte mobiltelefon under körning.

För dig som går ombord

Du är välkommen ombord först när lastning påbörjas, vanligtvis några minuter före avgång. Mellan avgångarna får inga passagerare finnas ombord. Följ rödmarkerat område på däck och använd grinden för gående. Var uppmärksam på fordon runt omkring dig!

Farligt gods

På vägfärjor gäller begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farligt gods. Det kan till exempel vara gas, sprängämnen, lättantändliga eller frätande vätskor. Förare av farligt gods ska senast en timme innan avgång informera besättningen om transporten. Det gör du enklast på telefon 0771-65 65 65 (talsvar).

Vårt sjösäkerhetsarbete

Vårt systematiska sjösäkerhetsarbete för färjor och organisation säkerställs och certifieras enligt den internationella ISM-koden (International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention).

Färjor och utrustning underhålls systematiskt och genomgår kontinuerliga besiktningar och egenkontroller. Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen, vilken är den myndighet som tillser att Färjerederiet uppfyller kraven enligt ISM-koden. Det borgar för att säkerheten ombord är den allra bästa!