Logga in
Logga in

Järnkoll på spåren

De senaste decenniernas utveckling med allt fler längre, tyngre och snabbare tåg har påskyndat behovet av att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen för att öka dess tillförlitlighet och tågens punktlighet.

1856 invigs den första järnvägen i Sverige. Sverige var i ett europeiskt perspektiv sent ute med järnväg – 31 år efter England, nio år efter Danmark och två år efter Norge. Men även om Sverige var lite sent ute innan vi hakade på andra järnvägsnationer var etableringstakten hög. Sedan 1874, alltså i snart 150 år, har Sverige legat i topp i Europa när det gäller antalet kilometer järnväg per invånare.

Stora delar av järnvägen byggdes för mindre trafik med lättare och långsammare tåg. De senaste decenniernas utveckling där tågen går både oftare och snabbare har påskyndat behovet av att rusta upp, bygga ut och modernisera anläggningen för att öka dess tillförlitlighet och i förlängningen tågens punktlighet. Därför satsas det stort idag på att rusta järnvägen från norr till söder. Sliten räls, signalsystem och kontaktledningar byts ut i hela landet för att resor och godstransporter ska bli mer pålitliga. Järnvägssatsningar, stora som små, ska ge plats för fler gods- och persontåg. Samtidigt införs ny teknik som öppnar nya möjligheter att driva trafik och banarbeten både smartare och effektivare.

Spår

Det finns cirka 15 600 kilometer spår i Sverige där Trafikverket är den klart största infrastrukturförvaltaren. Andra svenska spårägare är bland annat Arlandabanan, Inlandsbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Öresundsförbindelsen.


Andel elektrifiering

Av Trafikverkets spår är 84 procent elektrifierade, vilket gör resor på järnväg till ett klimatsmart sätt att resa. Totalt är 78 procent av Sveriges järnvägsnät elektrifierat, vilket gör det till ett av Europas mest elektrifierade – genomsnittet för EU-länderna är cirka 50 procent.


Växlar

Över hälften av växlarna är uppvärmda för att järnvägen ska kunna vara pålitlig året om. Siffrorna i diagrammet är avrundade.


Korsningar

Det ska vara tryggt att korsa spåren. Varje år byggs ett antal korsningar om för att minska olycksriskerna. Men det finns väldigt många korsningar så problemet tar tid att åtgärda. Ta för vana att alltid vara uppmärksam när du behöver korsa ett järnvägsspår! Siffrorna i diagrammet är avrundade.


Var finns spåren?

Järnvägen tar oss fram från norr till söder, från öst till väst. Ibland finns spåren djupt under jord, ibland högt upp bland bergen. I dagsläget finns 535 stationer, 165 tunnelanläggningar och cirka 4 100 broar längs Trafikverkets 14 200 kilometer järnvägsspår.