Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grupp av dagisbarn vid övergångsställe

Trafiksäkerhet

Trafikverket har höga ambitioner när det gäller att undvika att resenärer skadas, oavsett färdsätt.

Trafiksäkerhetsarbetet bygger på Nollvisionen – att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Riksdagen beslutade 2009 om ett nytt etappmål som innebär att antalet dödade ska halveras till 2020.

Att åka tåg är ett mycket säkert och miljövänligt sätt att transportera sig. Din säkerhet utanför tåget bygger på att du respekterar signaler och skyltar. Den största risken för olyckor är vid plankorsningar. Trafikverket satsar därför mycket resurser på att förstärka säkerheten eller helt bygga bort korsningarna.

Trafiksäkerhet - resultat från trafiksäkerhetsenkät (Trafikverkets publikationsdatabas)