Logga in
Logga in

Linaälv-Kalixfors, växelbyten och bangårdsförlängningar

Växlar på sträckan från Linaälv till Kalixfors behöver bytas ut.

Projektet omfattar byte av 11 spårväxlar längst bandel 113 på Malmbanan. De växlar som ska bytas ut ligger i Linaälv, Harrå, Fjällåsen, Gäddmyr samt Kalixfors. Det ska även till nya växellägen i Lina älv och Fjällåsen. 

Alla spårväxlarna som är aktuella för byte överskrider teknisk livslängd och har fått höga prioriteringsvärden i ett nationellt prioriteringsarbete. Efter byte av växlarna till nya mer robusta växlar kommer anläggningen att vara mer driftsäker, samt lättare och billigare att underhålla.

Hösten 2021 påbörjades planeringsarbetet för projektet. Vi planerar under augusti 2024 starta arbetet med förberedande schakter och masstransporter i Linaälv och Harrå.  

Korta fakta

Vad: 11 växlar på sträckan Linaälv–Kalixfors behöver bytas ut.

Varför: För att få en anläggning som kommer vara mer driftsäker samt lättare och billigare att underhålla.

Nuläge: Planeringsskede.

Byggstart: Augusti 2024 med förberedande schakter och masstransporter i Linaälv och Harrå.

Klart: Preliminärt 2026.

Kontakt

Peter Keisu

Projektledare

Telefon: +46 10-123 81 62