Logga in
Logga in

Östergötland Mjölby driftplats, trimningsåtgärder och ny plattform utmed spår 6

Vi planerar för en ny plattform på västra sidan och ytterligare åtgärder för att göra det möjligt för fler tåg att stanna vid plattformen.

Vad?

Ny plattform vid spår 6 och förlängning av spår 22-23

Varför?

Mjölby är hårt belastat och tågoperatörerna kan inte köra så många tåg som de önskar

Nuläge

Planering

Om projektet

Mjölby är i dag överbelastat och har inte tillräckligt många plattformslägen. Därför planerar vi att bygga en ny plattform på västra sidan och göra en del signalåtgärder för att kunna ta in trafik från Motala. På det sättet blir det möjligt för fler tåg att stanna vid plattformen.

Tidsplan

1 Byggstart maj 2022

 

 

Kontakt

Roger Löwendahl

Telefon: +46 10-124 60 18