Logga in
Logga in

Östergötland Mjölby driftplats, trimningsåtgärder och ny plattform utmed spår 6

Vi har byggt en ny plattform på västra sidan och skapar möjligheter för fler tåg att stanna vid plattformen.

Vad?

Ny plattform vid spår 6 och förlängning av spår 22-23

Varför?

Mjölby station är hårt belastad och tågoperatörerna kan inte köra så många tåg som de önskar.

Nuläge

Projektering inför kommande inkoppling.

Om projektet

Mjölby har inte haft tillräckligt många plattformslägen och därför har vi byggt en ny plattform på västra sidan av stationen.  Inkopplingen som gör att fler tåg kan stanna och avgå från den nya plattformen. 

Trafikverkets fortsatta arbete i Mjölby försenas ytterligare. Våra projektörer och entreprenörer behöver mer tid för att slutföra projektet enligt gällande regelverk. 

Den svenska järnvägen är hårt belastad och det är trångt på spåren. Det innebär att vårt projekteringsarbete behöver vara klart inom en viss tidsperiod för att vi ska få tider i spår för att göra inkopplingen av spår 6. Om vi inte blir klara förskjuts vår tidplan och därmed även inkopplingen framåt i tiden.

Vår bedömning är därför att ombyggnaden i Mjölby kan slutföras tidigast våren 2025.

Tidsplan

1 Byggstart maj 2022

2 Plattformen klar juni 2023

3 Inkoppling och projektet är klart –Tidigast våren 2025

Kontakt

Mikael Johansson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 29