Logga in
Logga in

Östergötland Mjölby driftplats, trimningsåtgärder och ny plattform utmed spår 6

Vi har byggt en ny plattform på västra sidan och skapar möjligheter för fler tåg att stanna vid plattformen.

Vad?

Ny plattform vid spår 6 och förlängning av spår 22-23

Varför?

Mjölby station är hårt belastad och tågoperatörerna kan inte köra så många tåg som de önskar.

Nuläge

Projektering inför kommande inkoppling.

Om projektet

Mjölby har inte haft tillräckligt många plattformslägen och därför har vi byggt en ny plattform på västra sidan av stationen.  

Inkopplingen som gör att fler tåg kan stanna och avgå från den nya plattformen är dock försenad. Vår pågående projektering har försenats på grund av att vi upptäckt brister vid granskningen. Vi sätter säkerheten främst och har därför gjort bedömningen att vi måste göra ett omtag.

Vi återkommer med en uppdaterad tidplan när vi har en tydligare bild av när inkopplingen kan ske. 

Tidsplan

1 Byggstart maj 2022

2 Plattformen klar juni 2023

3 Inkoppling och projektet är klart –Vi ber att få återkomma

Kontakt

Mikael Johansson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 29