Logga in
Logga in

Stockholm Södertälje godsbangård, ombyggnad

Vi planerar att bygga om godsbangården som är i stort behov av underhåll. Syftet är att förbättra anläggningens skick och öka kapaciteten för godstrafik till Södertälje hamn.

Vad?

Ombyggnad av bangården som rustas upp och byggs ut.

Varför?

Upprustningen och utbyggnaden av bangården skapar bättre möjligheter att hantera godstrafik i Södertälje och Stockholmsregionen.

Nuläge

Vi håller på att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenörsupphandling. Ombyggnaden av bangården görs i samarbete med kommunen och hamnen.

Om projektet

Vi planerar att rusta upp och bygga ut godsbangården vid Södertälje hamn. Syftet är att förbättra anläggningens skick och öka kapaciteten för godstrafik till Södertälje hamn.

Upprustningen och utbyggnaden av godsbangården skapar bättre möjligheter att hantera godstrafik i Södertälje och Stockholmsregionen.

Södertälje godsbangård ligger intill Södertälje hamn som är en så kallad godsnod med anslutning till farleden, järnvägen och vägar. Bangården trafikeras främst av godståg som ska till hamnen eller till industrier. I framtiden förväntas tågtrafiken till bangården och hamnen att öka och vi behöver därför öka anläggningens kapacitet.

Tidsplan

Vi planerar arbetet som ska göras och gör undersökningar.

2 Planerad byggstart våren 2025

3 Beräknas bli klart under 2025

Kontakt

Johan Lundin

Telefon: +46 10-123 51 96