Logga in
Logga in

Skåne Svedala station, gångtunnel och ombyggnad

Vi planerar för att bygga en gångtunnel vid Svedala station och byta ut mellanplattformen mot två nya, längre sidoplattformar. Det gör vi för att göra stationsområdet mer attraktivt och tillgängligt.

Vad?

Vi bygger en gångtunnel under spåren och två långa sidoplattformar.

Varför?

För att göra stationsområdet mer attraktivt och tillgängligt.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

I samarbete med Svedala kommun ska vi bygga om stationsområdet i Svedala. I dag får resenärerna använda en planpassage med bommar för att nå mellanplattformen från norra sidan av spåren. Vi ska ta bort planpassagen och ersätta den med en gångtunnel under spåren. Det gör att förbindelsen mellan norra och södra delen av Svedala station förbättras.
Vi ska också byta ut mellanplattformen mot två längre sidoplattformar som går att nå från både norra och södra sidan av stationen. De nya plattformarna blir längre, vilket gör det möjligt för längre tåg att trafikera sträckan.

Svedala kommun kommer även att rusta upp ytorna som angränsar till Trafikverkets stationsområde.

Det här planerar vi att göra

Stationsområdet bygger vi om och rustar upp. Vi bygger två längre sidoplattformar och en ny gångtunnel med tillhörande ramper, hissar och trappor. Avståndet mellan spåren minskar.

Den nya stationen kommer att rymmas inom den befintliga järnvägsfastigheten och därför behöver vi inte ta fram någon järnvägsplan.

Tidsplan

1 Byggstart December 2023

2 Klart December 2024

Kontakt

Elin Andersson

Telefon: +46 10-123 17 93

Marie Sundling

Telefon: +46 10-123 63 57