Logga in
Logga in

Skåne Svedala station, gångtunnel och ombyggnad

Vi planerar för att bygga en gångtunnel vid Svedala station och byta ut mellanplattformen mot två nya, längre sidoplattformar. Detta gör vi för att göra stationsområdet mer attraktivt och tillgängligt.

Vad?

Vi bygger om stationsområdet i Svedala. En gångtunnel byggs under spåren och två långa sidoplattformar byggs.

Varför?

För att göra stationsområdet mer attraktivt och tillgängligt.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

I samarbete med Svedala kommun ska Trafikverket bygga om stationsområdet i Svedala. Idag nyttjas en planpassage med bommar för att nå mellanplattformen från norra sidan av spåren. Planpassagen tas bort och ersätts med en gångtunnel under spåren. Detta gör att förbindelsen mellan norra och södra delen av Svedala station förbättras.
Den befintliga mellanplattformen byts ut mot två längre sidoplattformar som går att nå både från norra och södra sidan av stationen. De nya plattformarna blir längre, vilket möjliggör att längre tåg kan trafikera sträckan.

Projektet görs i samarbete med Svedala kommun. Kommunen kommer även rusta upp ytorna som angränsar till Trafikverkets stationsområde.

Det här planerar vi att göra

Stationsområdet byggs om och rustas upp. Vi bygger två längre sidoplattformar och en ny gångtunnel med tillhörande ramper, hissar och trappor. Avståndet mellan spåren minskar.

Den nya stationen planeras rymmas inom den befintliga järnvägsfastigheten och därför planeras ingen järnvägsplan tas fram.

Tidsplan

1 Byggstart December 2023

2 Klart December 2024

Kontakt

Elin Andersson

Telefon: +46 10-123 17 93

Marie Sundling

Telefon: +46 10-123 63 57