Logga in
Logga in

Skåne Svedala station, gångtunnel och ombyggnad

Vi planerar för att bygga en gångtunnel vid Svedala station och byta ut mellanplattformen mot två nya, längre sidoplattformar. Det gör vi för att göra stationsområdet mer attraktivt och tillgängligt.

Vad?

Vi bygger en gångtunnel under spåren och två långa sidoplattformar.

Varför?

För att göra stationsområdet mer attraktivt och tillgängligt.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

I samarbete med Svedala kommun ska vi bygga om stationsområdet i Svedala. I dag får resenärerna använda en planpassage med bommar för att nå mellanplattformen från norra sidan av spåren. Vi ska ta bort planpassagen och ersätta den med en gångtunnel under spåren. Det gör att förbindelsen mellan norra och södra delen av Svedala station förbättras.
Vi ska också byta ut mellanplattformen mot två längre sidoplattformar som går att nå från både norra och södra sidan av stationen. De nya plattformarna blir längre, vilket gör det möjligt för längre tåg att trafikera sträckan.

Svedala kommun kommer även att rusta upp ytorna som angränsar till Trafikverkets stationsområde.

Det här planerar vi att göra

Stationsområdet bygger vi om och rustar upp. Vi bygger två längre sidoplattformar och en ny gångtunnel med tillhörande ramper, hissar och trappor. Avståndet mellan spåren minskar.

Den nya stationen kommer att rymmas inom den befintliga järnvägsfastigheten och därför behöver vi inte ta fram någon järnvägsplan.

Så påverkas du

Tågtrafiken kommer vara igång under hela byggtiden förutom kortare avstängningar vissa helger. Mellan december 2023 och december 2024 kommer bara ett spår i taget vara öppet vid Svedala station. Det ska dock inte påverka möjligheten att ta tåget till varken Malmö eller Simrishamn. Vi kommer senare att informera om hur du som resenär ska ta dig till och från plattformarna, och det kommer att finnas information och skyltar på plats.

Tidsplan

1 Förarbeten runt stationen Hösten 2023

2 Byggstart för arbetet på järnvägen December 2023

3 Arbetet på järnvägen klart December 2024

4 Eventuella efterarbeten klara Våren 2025

Kontakt

Marie Sundling

Telefon: +46 10-123 63 57

Kristian Ångbäck

Telefon: +46 10-123 07 27


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Marie Sundling
Kommunikatör
Jonatan Jensen