Logga in
Logga in

Västmanland Tillberga, ny gångbro samt spår- och växelbyte

Den gamla gångbron är riven. Vi planerar för att bygga en ny gångbro för att öka säkerheten vid järnvägen i Tillberga. Vi planerar också att byta spår och växel samt förstärka stängsel bredvid järnvägen.

Vad?

Ny gångbro i Tillberga. Vi byter spår och växlar samt förstärker stängslet vid järnvägen.

Varför?

För att öka säkerheten vid spåren och förbättra järnvägen.

Nuläge

Vi utreder var bron ska placeras och så småningom kommer vi att upphandla entreprenör.

Om projektet

Vi har rivit den gamla och sen tidigare avstängda bron över järnvägsspåren och planerar för att bygga en ny gångbro i närheten av där den gamla fanns. I samband med det kommer vi även förbättra stängslen bredvid järnvägen, byta järnvägsspår och växlar samt snygga till i området intill järnvägen.

Förbjudet att beträda spåren

Det passerar många gods- och persontåg i hög hastighet genom Tillberga. Sen en längre tid är det problem med säkerheten då obehöriga rör sig vid spåren. Vi har lagat och förbättrat stängslen mot järnvägen men de klipps upp igen. 

Människor genar över spåren i sån omfattning att det skapats en gångstig över spåren. Det är både livsfarligt och skapar förseningar för trafiken, utöver att många lokförare upplever stress då de har svårt att hinna väja om någon obehörig vistas på spåren. 

Olovligt beträdande av spårområdet är förbjudet enligt Järnvägslagen 9 kap § 1 och 10 kap § 4 och kan ge böter på 3 000 kronor.

Säkerhet i spår

Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar signaler och skyltar utmed järnvägen, då det är direkt livsfarligt att stå, gå eller gena över spåret. Människor tenderar att underskatta den risk som de utsätter sig för. 

I dag är tågen både tystare och snabbare än vad många tror och kan ha en bromssträcka upp till 1 km. Lokföraren kan inte väja och har heller ingen chans att stanna för dig.

Om det finns en risk för att människor kan skadas stoppar Trafikverket tågtrafiken eller låter tågen köra med sänkt hastighet. Den risken uppstår varje gång någon uppehåller sig i eller intill spåren. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av att obehöriga är vid järnvägsspåren. 

Tidsplan

1 Rivning av gångbro oktober 2021

2 Start projektering våren 2022

3 Byggstart hösten 2023

Kontakt

Niklas Bergström