Logga in
Logga in

Västmanland Tillberga, ny gångbro samt spår- och växelbyte

Vi ska bygga en ny gångbro för att öka säkerheten vid järnvägen i Tillberga. Vi ska också byta spår och växlar samt förstärka stängslen bredvid järnvägen.

Vad?

Ny gångbro i Tillberga. Vi byter spår och växlar samt förstärker stängslet vid järnvägen.

Varför?

För att öka säkerheten vid spåren och förbättra järnvägen.

Nuläge

Vi är i byggskede och bygger nya spår våren 2024 och gör efterarbeten fram till hösten 2024.

Om projektet

Vi har rivit den gamla och sedan tidigare avstängda bron över järnvägsspåren och ska bygga en ny gångbro. Innan den är på plats kommer vi även att förbättra stängslen bredvid järnvägen, byta järnvägsspår och växlar samt snygga till i området intill järnvägen.

Mer om våra pågående arbeten

Förbjudet att beträda spåren, ger böter

Det passerar många gods- och persontåg i hög hastighet genom Tillberga. Sedan en längre tid är det problem med säkerheten då obehöriga rör sig på spåren. Vi har lagat och förbättrat stängslen mot järnvägen men de klipps upp igen. Olovligt beträdande av spårområdet är förbjudet enligt Järnvägslagen 9 kap § 1 och 10 kap § 4 och kan ge böter på 3 000 kronor.

Livsfarligt att gena över spåren

Människor genar över spåren i sådan omfattning att det har skapats en gångstig över spåren. Det är först och främst livsfarligt men orsakar också förseningar för tågtrafiken som i sin tur påverkar många resenärer. Lokförare upplever det som mycket stressande när de upptäcker obehöriga på spåren eftersom de har svårt att hinna stanna ett långt och tungt tåg. 

Säkerhet i spår

Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar signaler och skyltar utmed järnvägen, då det är farligt att stå, gå eller gena över spåret. Människor tenderar att underskatta den risk som de utsätter sig för. 

Bromssträcka på cirka 1 kilometer

I dag är tågen både tystare och snabbare än vad många tror och kan ha en bromssträcka på upp till en kilometer. Lokföraren kan inte väja och har heller ingen chans att stanna för dig.

Obehöriga i spåren sänker hastigheten för 80 tåg, varje dag

Om det finns en risk för att människor kan skadas, stoppar vi tågtrafiken eller låter tågen köra med sänkt hastighet. Den risken uppstår varje gång någon uppehåller sig i eller intill spåren. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg med förseningar till följd på grund av att obehöriga är vid järnvägsspåren. 

Tidsplan

1 Rivning av gångbro oktober 2021

2 Start projektering våren 2022

3 Byggstart hösten 2023

Nyheter

Kontakt

Mikael Lindgren