Logga in
Logga in

Uppsala Uppsala C, delning av spår

Vi ska dela upp spår 1 och spår 2 i A- och B-läge för att möjliggöra fler och längre tåg från Uppsala C.

Vad?

Delning av spår 1 och 2 vid Uppsala C och bygga fler väderskyddade ytor vid de södra spårdelarna.

Varför?

För att möjliggöra fler avgångar per dygn.

Nuläge

Entreprenör är på plats och produktion påbörjas våren 2024. Planeras vara klart efter sommaren 2024.

Om projektet

Allt fler reser till och från Uppsala C och kapaciteten för hur många tåg som kan komma in till stationen samtidigt är idag full. Därför delade vi i november 2022 upp spår 1 och 2 i A- och B-lägen vilket möjliggör fler och längre tåg, både för fjärr-, regional- och pendelresenärer.  Nu bygger vi fler väderskyddade ytor vid de södra spårdelarna för att göra det bättre för resenärer som väntar på sitt tåg, arbetet beräknas vara klart 2024.

Aktuellt

Måndag den 8 april påbörjar vi arbete med väderskydd på de södra spårdelarna på Uppsala C. Medan arbete pågår kan det både låta en del och bli trängre på plattformarna.

Planera din resa då trafikinformationen på stationen, högtalarsystem och digitala tavlor, kan vara utan ström vid kortare tillfällen.

Nya skydd på perrongen

3D-modell/illustration som visar hur de nya skydden på perrongen kommer se ut. 

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Projektets byggstart  började under vecka 31 (1–7 augusti) 2022.

Trafikstart för delade plattformar är den 13 november 2022.

3 Klart Spårarbetet är klart

4 Byggstart väderskydd Våren 2024

Kontakt

Charlii Enström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 20 10