Logga in
Logga in

Traineeprogrammet

På Trafikverkets traineeprogram skapar du ett nätverk av kollegor och samverkansparter, fördjupar din kunskap om transportsystemet och utvecklas i din roll. Och allt inom loppet av ett år.

Digitalisering är ett av våra strategiskt prioriterade utvecklingsområden och vi behöver stärka vår innovativa förmåga. Framtiden är digital och elektrifierad och för att klara teknikomställningen och möjliggöra en mer datadriven organisation behöver vi fortsätta vår digitala transformation. Därför har vårt traineeprogram en digital inriktning.

Vi söker dig som har utbildning och kompetens inom områden som exempelvis AI, verksamhetsarkitektur, informationshantering, Data Analysis, programmering, ITS, informationssäkerhet, it-säkerhet eller cybersäkerhet. Framförallt behöver du ha ett stort digitaliseringsintresse, en förståelse för digital omställning och en vilja att medverka till att skapa innovation.

Möt våra traineer

Traineeprogrammets upplägg

Under tolv månader deltar du i ett omfattande traineeprogram som främjar din personliga utveckling, breddar ditt kontaktnät och ger dig kunskap om våra olika verksamheter. Nytt är att traineegruppen kommer att få samarbeta utifrån olika case och det blir ett större inslag av samverkan med andra myndigheter och externa aktörer i Sverige och internationellt.

Som trainee rustas du i förändrings- och projektledning och får fördjupad kunskap inom digitalisering. Du förväntas att själv ta initiativ, etablera kontakter och planera en stor del av ditt traineeår. Som exempel kan du välja att göra studiebesök eller kortare praktikperioder inom de verksamheter som intresserar dig.

Under traineeperioden skapar du värdefulla kontakter både inom och utanför Trafikverket, något som vi vet att våra tidigare traineer haft stor nytta av efter traineeperiodens slut – inte minst betyder utbytet med de andra i gruppen mycket.

Ansökningsprocess

Ansökningsperioden öppnar i januari och kraven för de olika inriktningarna framgår i respektive annons. Gemensamt för alla inriktningar är att examen får vara högst två år gammal vid anställningstillfället.

För att trivas som trainee behöver du ha ett stort digitaliseringsintresse, en förståelse för digital omställning och en vilja att medverka till att skapa innovation. Arbetet innebär många kontakter både inom och utanför Trafikverket och förutsätter att du som person duktig på att skapa goda relationer och har en förmåga att kommunicera och förmedla budskap på ett enkelt sätt anpassat till mottagaren. Du drivs av att arbeta i en föränderlig miljö och jobbar självständigt, ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har en stark egen drivkraft och besitter en mycket god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Eftersom vårt koncernspråk är svenska vill vi att du skickar in din ansökan på svenska.

Vi gör ett första urval baserat på de svar du angett på urvalsfrågorna (erfarenhets- och utbildningskrav). I flera av våra rekryteringsprocesser använder vi oss av arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg innan vi bjuder in till en första intervju. För slutkandidaterna kan det bli aktuellt med kompletterande djupintervjuer och/eller arbetsprover. Slutligen kontaktar vi referenspersonerna.

Programstart

Traineeprogrammet startar i september varje år.

Aktuella nyheter

Här hittar du aktuella nyheter om Traineeprogrammet.

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Annica Thomsson
Kommunikatör
Cecilia Lind