Logga in
Logga in

Projekt i Gotlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Gotlands län.

Innehåll - Projekt i Gotlands län

Trafikverket ska göra vattenskyddsåtgärder längs vägarna 143 och 147 utanför Visby. Syftet är att skydda grundvattnet och minska riskerna i händelse av en olycka.

Vi ska öka säkerheten och framkomligheten vid väg 148 i Lärbro genom en ny gång- och cykelväg samt förbättrad korsning med väg 149. Det ingår även att ta hand om dagvattnet från vägen.