Logga in
Logga in

Projekt i Gotlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Gotlands län.

Innehåll - Projekt i Gotlands län

I dag nås Fårö via färja från Fårösund, och under sommarsäsongen kan bilköerna bli långa. Trafikverket och Region Gotland har en dialog om en utvecklad färjetrafik till Fårö.

Trafikverket ska göra vattenskyddsåtgärder längs vägarna 143 och 147 utanför Visby. Syftet är att skydda grundvattnet och minska riskerna i händelse av en olycka.

Vi ska öka säkerheten och framkomligheten vid väg 148 i Lärbro genom en ny gång- och cykelväg samt förbättrad korsning med väg 149. Det ingår även att ta hand om dagvattnet från vägen.