Logga in
Logga in

Jämtland Väg 593, genom Hackås, gång- och cykelväg

Längs väg 593 genom Hackås samhälle finns idag ingen separat gång- och cykelväg. Vi ska under sommaren 2022 bygga en gång- och cykelväg.

Vad?

Ny gång- och cykelväg.

Varför?

För att förbättra trafiksituationen för gående och cyklister längs sträckan.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Arbete pågår med att ta fram bygghandling.

Om projektet

Efter att Vallsundsbron blev klar år 1998 har trafiken på väg 592 och 593 ökat stadigt. Detta medför problem för dem som vill gå eller cykla på vägen genom byn Hackås, eftersom det inte finns något separat utrymme för gång- och cykeltrafiken. Nu planerar vi att bygga en gång- och cykelväg genom Hackps för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Besiktning av byggnader längs med Hackåsvägen

Under vecka 8 har Forcit Consulting AB på uppdrag av Trafikverket gjort besiktning av ett antal byggnader inför byggstarten av gång- och cykelvägen. Under projektets gång kommer även kontroller, som exempelvis vibrationsmätning att utföras för att kontrollera projektets vibrationsutbredning mot omgivningen.

När arbetet är avslutat besiktas de hus som omfattades av förbesiktningen. Kopior på besiktningarna distribueras till både fastighetsägare och Trafikverket. Syftet med kontrollerna är att kvalitetssäkra projektet och minimera risken att eventuella skador uppstår med anledning av projektet.

Frågor gällande besiktningen besvaras av Forcit Consulting AB och frågor gällande projektet besvaras av Trafikverket. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Tidsplan

1 Byggstart sommaren 2022

2 Klart hösten 2023

Kontakt

Lisa Tenning

Telefon: +46 10-123 44 47