Logga in
Logga in

Jämtland Väg 593, genom Hackås, gång- och cykelväg

Längs väg 593 genom Hackås samhälle finns idag ingen separat gång- och cykelväg. Med start augusti 2022 har vi påbörjat bygget av gång- och cykelvägen.

Vad?

Ny gång- och cykelväg.

Varför?

För att förbättra trafiksituationen för gående och cyklister längs sträckan.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Efter att Vallsundsbron blev klar år 1998 har trafiken på väg 592 och 593 ökat stadigt. Detta medför problem för dem som vill gå eller cykla på vägen genom byn Hackås, eftersom det inte finns något separat utrymme för gång- och cykeltrafiken. Nu planerar vi att bygga en gång- och cykelväg genom Hackås för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Vi har besiktigat ett antal byggnader inför byggstarten (Forcit Consulting har uppdraget), och vi kommer att göra fler kontroller och mätningar under projektets gång för att minimera risken för att skador ska uppstå. När arbetet är klart besiktigar vi husen igen.

Presentation från informationsmötet 20 juni

Den 20 juni 2022 höll vi ett informationsmöte i Hackås föreningshus inför byggstarten. Om du inte kunde vara med, eller vill påminna dig om vad vi sa, kan du ladda ner presentationsmötet under Dokument/Aktuella handlingar.

Aktuellt

Så påverkas trafiken av bygget

Under byggtiden kan det vara begränsad framkomlighet på väg 593 (Hackåsvägen) förbi arbetet. Planera din resa och var ute i lite extra god tid. Tänk på att visa hänsyn till de som arbetar vid vägen.

Reglering av intrång

  • Vi meddelar genom brev vilket datum marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad.
  • Intrånget regleras i allmänhet i slutet av när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta från den dag marken togs i anspråk.

Tidsplan

1 Informationsmöte inför byggstart 20 juni

2 Byggstart Augusti 2022

3 Klart Hösten 2023

Kontakt

Lisa Tenning

Telefon: +46 10-123 44 47