Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Win-win-win i hållbarhet för Fyrspåret

Genom att kombinera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet fortsätter Fyrspåret Malmö-Lund att både nå – och slå – de uppsatta målen. Det visar 2022 års hållbarhetsrapport.

Efter några år av intensivt bygge så börjar nu Fyrspåret närma sig avslut och återställning, något som även syns tydligt på utsläppssiffrorna från förra året. Men hållbarhetsarbetet handlar inte endast om att hålla nere CO2- ekvivalenter inom utvalda områden utan projektet har fortsatt med sina tre fokusområden under 2022; hållbarhet inom ekonomi, miljö och på ett socialt plan.

Ekonomi och miljö går hand i hand

Den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten går ofta hand i hand och det finns ekonomiska fördelar med att exempelvis återanvända material. Där målet från början var att återanvända 40 % av materialet från de gamla spåren hamnade den slutgiltiga siffran på 70 %, mycket tack vare att gamla spår och slipers kunde användas av andra järnvägsprojekt i södra Sverige.

Det goda utfallet gör att man nu är extra positiva till återanvändandet av de tillfälliga spåren efter att de plockas bort.
- Under 2022 har vi skickat 2 770 ton till ett järnvägsprojekt i Värnamo och Trafikverkets lager i Sannahed, så vi räknar med en betydligt högre siffra till nästa omgång, säger Mikaela Pettersson, miljösamordnare i projektet.

Schaktmassor ger friskare havsbotten

Även stora mängder schaktmassor har återanvänts, bland annat i bullervallar, byggprojekt i närheten - och som ny havsbotten i Södra Varvsstaden i Malmö. Genom att höja havsbottnen i hamnen får den mer sol vilket i sin tur ger en bättre livsmiljö för vattenlevande organismer och på sikt en bättre vattenkvalitet, vilket blir en dubbel nytta.

Totalt har 152 000 kubikmeter schaktmassa återanvänts under 2022, något som minskar såväl transportkostnader och utsläpp, samt leder till minskade avfallsmängder för både detta och andra projekt. En del av schaktmassorna sparas också för att användas när stationsområdena återställs.

Hållbar arbetsmiljö i alla steg

Arbetet med social hållbarhet handlar om att minska risken för dåliga arbetsförhållanden, svartjobb och lönedumpning inom bygg- och anläggningsarbeten. Det finns också stora arbetsmiljörisker inom branschen och det finns därför tydliga riktlinjer för hur alla i projektet ska ha en god arbetsmiljö och att olyckor undviks. Dessutom finns ett antal arbetstillfällen och praktikplatser i projektet, öronmärkta i syfte att skapa sysselsättning för personer som står längre från arbetsmarknaden.

Insektshotell, ål-omtanke och havsbotten

Arbetet med att värna om den biologiska mångfalden i området har varit en tydlig del i projektet. Många insatser gjorts för att bevara och skydda såväl vattendrag som mark i och kring byggplatserna. Insektshotell och faunadepåer har skapats, samtidigt som vattendragen kontrolleras regelbundet och uppumpat vatten renas vid behov. Genom olika skötselåtgärder som nysådd och omplantering bevaras de känsliga arter som lever och växer längs spåret.
- Vi är speciellt stolta över att den känsliga klintsnyltroten till och med hade ökat sitt bestånd vid vår förra inventering under 2022, säger Mikaela Pettersson.

Prisat hållbarhetsarbete – Vinnare av Sweden Green Building Awards 2022

Projektet prisades för sina insatser inom hållbarhetsområdet under 2022. Branschorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) delar årligen ut utmärkelser till aktörer och individer inom bygg- och anläggningsbranschen och projektet Fyrspåret Malmö–Lund, fyra spår tilldelades 2022 års utmärkelse för hållbar infrastruktur. I prismotiveringen framhävdes projektets systematiska sätt att arbeta mot högt satta hållbarhetsmål samt fokus på proaktivitet, innovation och samverkan.

Läs mer om priset Sweden Green Building Awards 2022

Läs mer om Fyrspårets hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter i sin helhet

Sedan 2019 har vi varje år tagit fram en hållbarhetsrapport. Rapporterna ligger till grund för denna sida som uppdateras löpande.