Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund I höst startar återställningen

I oktober rullar tågen på fyra spår mellan Malmö och Lund, och de nya stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup öppnas. Då startar arbetet med att göra klart runt stationerna och återställa områdena som använts under bygget.

Arbetet med återställning blir som mest omfattande i Hjärup och Åkarp. Där ska de tillfälliga spåren och de tillfälliga stationerna rivas. Där finns också stora ytor som projektet använt, och det finns vägar som ska flyttas till sina slutliga lägen.

Återställningsarbete i Hjärup hela 2024

Hjärup påverkas främst av ett stort ledningsarbete längs hela Banvallsvägen. Området i Hjärup är därför inte helt återställt förrän i slutet av 2024. Banvallsvägen kommer att stängas av i etapper under större delen av 2024. Lommavägen och den nya bron över spåren öppnas i mars 2024, och Vragerupsvägen och den nya bron öppnas preliminärt hösten 2024.

Klart i Åkarp efter sommaren 2024

Efter inkopplingen i höst rivs de tillfälliga spåren och återställningen av den östra sidan av Åkarp kan starta.

I Åkarp är det också stora arbeten med att återställa ytorna där de tillfälliga spåren ligger i dag. Sockervägen, Åkarpsdammen och området på den östra sidan om järnvägen ska också återställas. Återställningsarbetet pågå till och med sommaren 2024 i Åkarp. 

Klostergårdens station öppnas i december

Den västra plattformen, längs Åkerlund & Rausings väg, är färdigbyggd. Vindskydd och bullerskyddsskärmar har monterats och anslutningar och trappor till plattformen har byggts. På den östra sidan om spåren byggs just nu den östra plattformen. Den beräknas vara klar till hösten 2023.

Från och med tidtabellsskiftet i december 2023 kommer Pågatågen att stanna vid Klostergårdens station. Det mesta på stationen är klart, till exempel plattformar, vindskydd, trappor och ramper. Under hösten slutförs arbetet med stationen och återställningen av området öster om järnvägen.Bild: Burlövs station

Hela Burlövs station öppnas i höst

Den östra delen av Burlövs station med plattform, tak, vindskydd och hiss/trapphus är i stort sett färdig. Finputs och en del installationer återstår.

I och med inkopplingen av de fyra spåren i september/oktober trafikeras alla spåren genom Arlöv, och tågen stannar vid båda plattformarna på Burlövs station. Även om själva stationen är helt klar är det mycket runtomkring som fortfarande är tillfälligt, till exempel gång- och cykelvägar. De närmaste åren blir spännande och mycket kommer att hända. Det är Burlövs kommun som planerar och utvecklar den framtida miljön runt Burlövs station.

Kontakt

Kontakta oss