Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Sista stegen mot det färdiga Fyrspåret

Nu monteras och planeras det i rask takt med sikte mot den 22 september. Då stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund under tio dagar, sedan öppnas äntligen Fyrspåret. I Hjärup och Åkarp stannar tågen från 8 oktober.

Med bara några veckor kvar till inkopplingen av de nya spåren är det dags att sy ihop de sista bitarna i järnvägsbygget, och det återstår inte många punkter på projektets långa att göra-lista.

Alla spår är lagda och riktade längs hela sträckan, förutom vid de tre inkopplingspunkterna som färdigställs under tågstoppet.

Tunnelinstallationerna och all belysning är klar, och skåpen som hanterar signaler och el är på plats. Teknikbyggnaderna (de som på järnvägsspråk kallas för kiosker) är på plats. Stolparna och bryggorna är uppe längs hela sträckan, och kontaktledningarna är dragna.

Bommarna i Åkarp borta

Även utanför spårområdet händer det mycket. Stationerna i Burlöv, Åkarp, Hjärup och Klostergården är i stort sett färdiga med såväl plattformar och skyltar som bänkar, vindskydd och hissar/trappor. Vid stationerna finns även nya cykelställ och i Hjärup har vi på uppdrag av Staffanstorps kommun till och med byggt en offentlig toalett. Många meter bullerskydd är på plats och även en hel del nyplanteringar för att skapa gröna ytor.

Bron över Gränsvägen i Åkarp är färdig och ska sammanlänkas med vägen när de tillfälliga spåren är bortmonterade. I slutet av september öppnas istället Alnarpsvägen för biltrafik igen – och nu med bro över spåren och garanterat fritt från bommar!

Tre Inkopplingspunkter

Flackarp, strax norr om Hjärup, är en av tre stora arbetsplatser under inkopplingen av de nya spåren. Där ska de tillfälliga spåren rivas och de nya spåren byggas ihop med den befintliga järnvägen som går norrut mot Lund och söderut mot Hjärup, Åkarp, Burlöv och Malmö.

Nästan 200 fler tåg per dygn i framtiden

Under tågstoppet 22 september till 1 oktober kommer spåren kopplas ihop på de tre sista punkterna där de nya spåren byggts bredvid de tillfälliga spåren. Det är vid Klostergården, i Flackarp och söder om Åkarp som inkopplingarna sker. Ytterligare en del arbeten kommer sedan att ske på spåren i Åkarp och Hjärup, så där stannar tågen först den 8 oktober.

Klostergårdens station öppnar i december

I december blir det kalas - då öppnas stationen på Klostergården för trafik när den nya tidtabellen börjar gälla. I och med det är alla spår och stationer är i full drift med fler avgångar från alla stationer. Burlöv kommer då bli pendlarstation vilket betyder att Öresundstågen kommer att stanna även där för den som vill åka direkt till Danmark eller norrut. Totalt sett kommer kapaciteten öka på sträcka så att det då kan köra 650 tåg per dygn mellan Malmö och Lund, jämfört med dagens 460.