Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Nu är Lommavägen i Hjärup öppen

Lommavägen i Hjärup stängdes våren 2019 när de tillfälliga spåren mellan Åkarp och Hjärup byggdes. Efter fem år är vägen öppen igen, och nu går den på en bro över den nya järnvägen.

Att Lommavägen stängdes 2019 var nödvändigt för att kunna bygga de tillfälliga spåren. Dessutom gick den gamla vägen i en passage under en järnvägsbro som måste rivas för att göra plats för de fyra nedsänkta spåren. Över de fyra spåren har en betongbro byggts, och nu när de tillfälliga spåren är borta kan bron anslutas till Lommavägens östra del.

Broöppning i februari

Lommavägen och bron öppnades den 26 februari. Till en början är det en grusväg en kort sträcka på östra sidan av bron. Vägen ska få asfaltbeläggning senare i vår, när massorna som vägen byggts på stabiliserat sig. Sträckan har därför en tillfällig hastighetsbegränsning med 30 km/h.

Bron är drygt elva meter bred och 30 meter lång. När allt är klart kommer bron att ha två körfält för bilar och en gång- och cykelbana. Längre fram i år byggs också en ny korsning för Lommavägen och Banvallsvägen med separerade gång- och cykelvägar.

Vragerupsvägen stängs

Samtidigt som Lommavägen öppnades stängdess Vragerupsvägen och den tillfälliga bron som varit enda vägen över järnvägen sedan fem år. I mitten av mars ska den tillfälliga bron lyftas bort och demonteras. Därefter ska ett stort mark- och ledningsarbete genomföras på den östra sidan om järnvägen.

Vragerupsvägen kommer under våren och sommaren att byggas ihop med Väståkravägen i en ny korsning som öppnas till hösten. Då öppnas också nya Vragerupsbron som får ungefär samma standard som Lommavägens bro. Den är cirka 32 meter lång och 10,5 meter bred, den får två körfält för bilar och en gång- och cykelbana.

Ledningsarbetet läng Banvallsvägen utökas

Återställningsarbetet i Hjärup domineras av arbetet med att flytta spill- och dagvattenledningar längs Banvallsvägen. Arbetsområdet flyttar nu en bit norrut och infarten till villagatorna via Botildas väg måste stängas. En tillfällig väg in till området byggs från korsningen Banvallsvägen/Stallvägen. Botildas väg öppnas igen i augusti. Se kartbild nedan.

Trafikomledning runt Hjärup

I och med att Vragerupsvägen stängs och Lommavägen öppnas ändras trafikomledningen i Hjärup. Trafik till och från Jakriborg (och Lomma) leds nu runt Hjärup via Lommavägen, Gamla Lundavägen och Väståkravägen. Hur boende i Hjärup påverkas beror också på arbetet med ledningarna i Banvallsvägen som gör att vägen stängs i etapper. Södra delen av Banvallsvägen påverkas fram till sommaren 2024. Norra delen av Banvallsvägen påverkas från våren 2024 till hösten 2024.