Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Vragerupsbron i Hjärup tas bort i mars

UPPDATERAD: Vragerupsvägen i Hjärup är stängd och arbetet med att demontera den tillfälliga stålbron har startat. Brolyftet genomförs senare i mars, då järnvägen stängs så att arbetet kan genomföras säkert.

Den tillfälliga bron över järnvägen vid Vragerupsvägen har fungerat som enda väg för fordonstrafik över spåren i Hjärup under cirka fem år. När nu Lommavägen och dess bro öppnats tas den tillfälliga Vragerupsbron bort och arbetet med att återställa broområdet kan starta.

Brolyft preliminärt senare i mars

När Vragrupsvägen stängdes startade förberedelserna inför lyftet och nedmonteringen av bron. Precis söder om bron, på den östra sidan, görs en yta i ordning för den mobila lyftkranen och bron. En del material tas bort ifrån bron innan lyftet, till exempel räcken och sidoskydd. Det blir ändå en ganska otymplig pjäs som ska lyftas ner. Bron är cirka 60 meter lång och väger drygt 200 ton.

UPPDATERING: Tidigare var planen att lyfta bron 10 mars men på grund av hårda vindar flyttades lyftet fram. Lyftet planeras till senare i mars då det är gynsamt trafikmässigt och då prognosen visar på vindstilla. Ett alternativ är också helgen 23-24 mars då det är planerat trafikstopp nattetid.

Den tillfälliga bron är en så kallad beredskapsbro som på relativt kort tid ska kunna monteras och tas i drift för tillfällig trafik vid omledningar eller broreparationer. Det är avdelningen Fordonsresurser inom Trafikverket som ansvarar för ett antal beredskapsbroar i landet. En liknande bro användes för Gränsvägen i Åkarp.

Nya vragerupsbron öppnas i höst

Efter det stora brolyftet kommer bron att demonteras och sedan ska området återställas. Först ska brofundamenten i betong demoleras och sedan påbörjas ett stort mark- och ledningsarbete norr om bron. Banvallsvägens norra del kommer senare i år att byggas om och anslutas till Väståkravägen och Vragerupsvägen i nya korsningar, först i höst beräknas det mesta vara klart och då kan också den nya Vragerupsbron öppnas.

Störande buller när Vragerupsbron rivs

Sista veckan i mars startar arbetet med att demolera de båda brostöden, ett arbete som beräknas pågå hela april. När brofundamenten rivs används maskiner som både knackar och tuggar sönder betongen. Arbetet orsakar buller som kan störa om du bor nära arbetsplatsen. Entreprenören arbetar med rivningen på vardagar, från 07.00 på morgonen till som längst 19.00 på kvällen.

Trafikomledning runt Hjärup

I och med att Vragerupsvägen stängts och Lommavägen öppnats leds trafiken i Hjärup om. Trafik till och från Jakriborg (och Lomma) leds nu runt Hjärup via Lommavägen, Gamla Lundavägen och Väståkravägen. Hur boende i Hjärup påverkas beror också på arbetet med Banvallsvägen som stängs i etapper. Södra delen av Banvallsvägen påverkas fram till sommaren 2024. Norra delen av Banvallsvägen påverkas från våren 2024 till hösten 2024.