Logga in
Logga in

Mälarbanan Påskens järnvägsavstängning på Mälarbanan 28 mars – 2 april

Under perioden torsdag 28 mars klockan 02.00 till tisdag 2 april klockan 04.30 är järnvägen avstängd för tågtrafik på delar av Mälarbanan. Avstängningen påverkar all tågtrafik på sträckan Jakobsberg - Stockholm city.

Under avstängningen kommer vi att arbeta på och i närområdet till järnvägen, vilket vi inte kan göra när tågen går. Vi planerar att arbeta på flera platser vid spårområdet på sträckan Huvudsta – Barkarby.

Arbeten under tågstoppet

I Barkarby fortsätter vi med de nya plattformarna för regional- och fjärrtåg och kommer att montera kanterna till plattformarna. Vi kommer också att montera ner och lyfta bort två skyddsportaler som är byggda över järnvägsspåren. Skyddsportalerna har möjliggjort att vi har kunnat arbeta bredvid och ovanpå spåren medan järnvägstrafiken varit igång. Nu har vi kommit så pass långt i våra arbeten att de inte lägre behövs, och därför kan vi montera ner och lyfta bort dem.

I skyddsportalerna sitter det idag en kontaktledning och signalsystem, detta kommer vi under avstängningen i påsk att montera bort från skyddsportalerna och sedan montera tillbaka under stationshuset.

- När den nya stationsentrén och de nya plattformarna för regional- och fjärrtåg står klara i Barkarby kommer de att vara en del i den nya knutpunkten för kollektivtrafik som länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt, säger Göran Tiger projektledare på Trafikverket.

I Spånga kommer anläggningen att kompletteras med ballast, vilket är makadam som ligger i järnvägsspåret. Även arbeten med kabelförläggning kommer ske under påskhelgen i Spånga. I Solvalla vid Ulvsundavägens bro kommer vi att ta bort betongfundament på båda sidorna av spåren som Tvärbanans skyddsportal har stått på och längst järnvägsområdet vid Bromstensbron kommer vi att genomföra geotekniska fältundersökningar inom järnvägsområdet. 

Citybanan stängs av samtidigt

Trafikverket stänger även av delar av Citybanan under samma period, sträckan mellan Stockholm city och Stockholm Odenplan. Genom att stänga av tågtrafiken på Mälarbanan och Citybanan samtidigt, får vi ökad effektivitet i vårt arbete och minskad påverkan för dig som reser.

Hur du reser under tågstoppet

Under perioden för tågstoppet sätter SL och SJ in ersättningstrafik. För information om just din resa, besök sl.se eller sj.se. Planera din resa och var ute i god tid.

Ibland stänger vi av järnvägen

Större delen av tiden vi bygger kan du resa som vanligt, men ibland behöver vi stänga av järnvägen för att kunna arbeta i direkt anslutning till spårområdet.

Vi planerar våra avstängningar i god tid – flera år i förväg – och förlägger dem till perioder då färre reser och arbetspendlar. Vi stänger oftast av runt påskhelgen, sommaren och kring allhelgonahelgen när färre arbetspendlar för att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt. Nästa avstängning sker i sommar den 29 juni till den 12 augusti.

- Vi förstår att det kan innebära besvär för resenärer som planerar att resa. Men när vi stänger av för tågtrafik kan vi arbeta effektivt och säkert i och intill spårområdet, säger Anders Ohlsson Mälarbanans inkopplingsledare som håller i planeringen hela avstängningen.

Smidigare resande i Mälardalen

Vi bygger ut sträckan Tomteboda - Kallhäll, som är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor. Utbyggnaden är ett led i Trafikverkets arbeten med att rusta upp, bygga ut och modernisera Sveriges järnväg. Idag är det trångt på sträckan och regionaltågen får ofta köa bakom pendeltågen. Med fyra spår får pendeltågen egna spår, vilket gör att trafiken kommer att flyta på smidigare och vi får en ökad punktlighet i hela regionen.

Med utbyggnaden gör vi plats både för fler tåg och för fler resenärer, vilket förbättrar möjligheterna till att arbetspendla, bo och studera i Mälardalen.