Logga in
Logga in

Mälarbanan När vi bygger ut tar vi hänsyn till klimat och miljö

Att bygga ut järnvägen är en lång process där en del av arbetet handlar om miljöpåverkan och miljöanpassning. Trafikverkets vision är minimal klimat- och miljöpåverkan när vi bygger ut och nytt.

För att ett samhälle ska fungera är det nödvändigt att det går att transportera varor och att kunna resa till jobb, skola, sjukvård och fritidsaktiviteter. Resor och transporter påverkar naturen, luften, marken, vattnet, djurlivet och även oss människor. Trafikverket strävar därför efter tillgänglighet inom ramen för ett hållbart samhälle.

Anpassad infrastruktur efter natur

I den här filmen visar vi några exempel på hur Trafikverket anpassar infrastrukturen till naturen mellan Jakobshyttan och Degerön. De natur- och klimatåtgärder som visas i filmen liknar arbetet med klimat- och miljöpåverkan i projekt Mälarbanan.

I den här filmen visar vi några exempel på vad Trafikverket gör för att anpassa infrastrukturen till naturen mellan Jakobshyttan och Degerön.

Ett fungerande landskap erbjuder en rad funktioner och värden som är livsnödvändiga för människors hälsa och välbefinnande. Järnväg innebär barriärer och störningar, men med god planering kan de också ge möjligheter.

Transportsystemet har stor påverkan på landskapet, inte minst genom byggande och förvaltningen av väg och järnväg. Vägar och järnväg innebär barriärer för djur och människor, trafiken orsakar störningar genom bland annat buller, viktiga livsmiljöer utraderas och värdefulla kulturarv skadas. Men Trafikverket har också en stor potentiell kraft till positiva förändringar genom att skapa nya miljöer och samband.

En väg eller järnväg är en del av landskapet. Vid lokalisering och utformning av en väg eller järnväg är kunskapen, om varför landskapet ser ut som det gör och förståelsen för hur det fungerar, avgörande. I Trafikverket används integrerad landskapskaraktärsanalys som analysmetod för att söka kunskap om hela landskapet.

Det gäller att göra rätt från början, det vill säga att planera omsorgsfullt, anpassa infrastrukturen till natur- och kulturmiljö och dessutom minimera riskerna för negativ miljöpåverkan under byggandet.

Riktlinje landskap

Riktlinje landskap är ett övergripande, styrande dokument för Trafikverkets verksamhet. Den ger uttryck för vad Trafikverket behöver göra för att åstadkomma en landskapsanpassad transportinfrastruktur. Den fångar vad Trafikverkets uppdragsgivare uttrycker i lagstiftning, direktiv, uppdrag och nationella målsättningar. De funktionella kraven i riktlinje ska säkerställa att Trafikverket inte fortsatt skapar samhällskostnader och bygger på miljöskulden i befintlig infrastruktur.

Vill du läsa mer om Trafikverkets arbete kring miljöanpassning kan du göra det via länkarna nedan:

Miljöarbetet i Mälarbanan

Miljöarbetet är en viktig del när vi bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. När vi bygger ut järnvägen arbetar vi aktivt för att skapa ett hållbart och miljöanpassat transportsystem och samtidigt minimera de skador och störningar som projektet kan orsaka genom särskilda insatser för miljön.

Miljöarbetet i Kallhäll

I de områden vi passerar och påverkar så kompenserar vi för miljön. Bland annat i Kallhäll där fyra nya spår har varit i drift sedan 2016. Bland annat har vi byggt en landskapsbro över järnvägen för att människor och djur ska kunna passera smidigt och tryggt. Vi har också planterat träd och buskar på bron och målet är att en så kallad torräng ska utvecklas där.

Vi bygger groddammar och småviltpassager

Vi har anlagt groddammar på vardera sidan av järnvägen i Kallhäll som förbinds med en trumma och en tredje groddamm invid Slammertorpsvägen. Vårt mål är att skapa en miljö där grodor och salamandrar ska trivas och bli fler. Vi har byggt flera småviltpassager under järnvägen i Kallhäll och Jakobsberg för mindre djur som groddjur, gnagare, grävling och räv. Syftet med passagerna är att mildra järnvägens barriäreffekt och de består av trummor på strategiskt belägna platser

Vi bidrar till att bevara natur- och kulturvärden

Intill arbetsområdet i Kallhäll har vi tagit hand om träd i en lindallé. Vi tog bort de svaga grenarna och behöll de delar av träden som gynnar mikroorganismer och fågelliv. Vi har bekostat Järfälla kommuns röjning kring värdefulla träd inom Görvälns naturreservat. Det gjorde vi för att göra träden säkrare och samtidigt bidra till att bevara natur- och kulturvärden i området.