Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1519, Sundholmen–Öxnevalla–Svansjö, förbättrad bärighet och brobyte

Vi påbörjar vägplan för att förstärka väg 1519, Sundholmen–Öxnevalla–Svansjö och ny bro över Viskan, för att höja trafiksäkerheten och öka bärighetsklassen.

Vad?

Höja bärigheten på väg 1519 samt byta bron över Viskan vid Sundholmen.

Varför?

Höja trafiksäkerheten och öka bärighetsklassen på vägen till BK4.

Nuläge

Vår konsult AFRY vistas i vägområdet och sidoområden för mätningar och provtagning.

Om projektet

Vi påbörjar arbetet med vägplan för att höja trafiksäkerheten och öka bärighetsklassen på väg 1519 sträckan Sundholmen–Öxnevalla–Svansjö till BK4. Utredningen startades sommaren 2021 och vi beräknar att börja bygga under 2024. Syftet med projektet är att höja trafiksäkerheten och minska framtida underhållskostnader.

I samband med att vi förstärker bärigheten på vägen kommer vi även att:

  • byta bron över Viskan vid Sundholmen eller bygga en sträcka ny väg med ny bro söder om Sundholmen.
  • bredda vägen eller bygga mötesfickor där vägen är särskilt smal.


Så här kan du som bor i närheten komma att påverkas: 

  • Personal i varselkläder kommer att arbeta på vägen.
  • Arbetet kommer i huvudsak att utföras dagtid.
  • Hastigheten kan då komma att vara nedsatt på delar av sträckan och framkomligheten kan vara något begränsad.

Tänk på att köra försiktigt förbi arbetet och ta hänsyn till vägarbetarna. 

Dokument

Översiktskarta

Gul markering på de vägar (väg 1519) som omfattas av projektet.

Tidsplan

1 Samråd Januari 2024

2 Byggstart 2027

3 Klart 2029

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att göra kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 41 genom Horred. bygga mötesfria vägar på väg 41 Sundholmen–Björketorp och väg 41 Fritsla–Kråkered.

Kontakt

Susann Sjöcrona

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 84

Per Johansson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 49