Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 41, Sundholmen–Björketorp, mötesfri väg

Vi planerar och bygger en mötesfri väg på sträckan mellan Sundholmen och Björketorp. Det innebär att våra trafikanter kan ta sig fram säkrare och smidigare. Vi ersätter också obevakade plankorsningar på Viskadalsbanan.

Vad?

Vi bygger en mötesfri väg, även kallad 2+1-väg. Vi stänger samtidigt 13 obevakade plankorsningar och bygger två nya bevakade plankorsningar, med bommar samt ljud- och ljussignaler.

Varför?

Ökad säkerhet och framkomlighet för trafikanter, samt bättre stabilitetsförhållanden för väg 41. Att ta bort obevakade plankorsningar ökar trafiksäkerheten vid järnvägen.

Nuläge

Entreprenör finns på plats och påbörjar arbeten i fält.

Om projektet

Vi bygger en säkrare väg

En mötesfri väg, även kallad 2+1-väg, är en väg som växlar mellan ett och två körfält. Vi bygger även ett mitträcke mellan de mötande filerna för att öka säkerheten ytterligare för trafikanterna. En mötesfri väg minskar risken för köer, och gör att trafiken flyter på smidigare. Det kan i sin tur bidra till en minskad miljöbelastning.

Varför ny vägsträckning?

Befintlig väg 41 på aktuell sträcka följer Viskan och närheten till ån gör att vägen bitvis har dålig stabilitet. För att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten samt stabilitetsförhållandena ska vägen byggas om i ny sträckning och placeras mellan nuvarande väg 41 och Viskadalsbanan.

Vi bygger bort obevakade plankorsningar

Det finns i dag 16 stycken obevakade plankorsningar på Viskadalsbanan, längs sträckan Sundholmen–Björketorp. I samband med att vi bygger en ny sträckning av väg 41 ersätter vi 13 av de obevakade plankorsningarna med två vägskyddsanläggningar med bommar samt ljud- och ljussignaler.

De nya plankorsningarna kommer att vara utrustade med ljus-, ljud- och bomanläggningar. Detta kommer att öka säkerheten vid järnvägsövergången. Två nya enskilda vägar byggs i anslutning till de nya plankorsningarna.

Byggstart – så påverkas du

Vi börjar bygga bort plankorsningar i februari 2024 och beräknar bli klara sommaren 2024.

Byggandet av enskilda vägar kommer att ske huvudsakligen på dagtid. I arbetet med plankorsningsåtgärderna kommer det också förekomma nattarbeten. Väldigt begränsat arbete kommer att ske på väg 41, så framkomligheten kommer vara god.

Läs mer i vårt informationsblad som du hittar under Dokument/informationsmaterial.

Karta

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
Klicka för karta i större format (jpg, 2,3 MB)

Tidsplan

1 Informationsmöte december 2018

2 Samrådsunderlag vägplan våren 2019

3 Samrådshandling vägplan hösten 2019

4 Granskningshandling vägplan januari/februari 2021

5 Fastställelseprövning 2021

6 Vägplan vann laga kraft efter fastställelsebeslut och regeringsbeslut 22 december 2022

7 Byggstart för plankorsningar och anslutningsvägar vintern 2023/2024

8 Byggstart mötesfri väg hösten 2024 eller vintern 2024/2025

Två nya plankorsningar och anslutande vägar beräknas vara klara.

10 Mötesfri väg beräknas bli klar sommaren 2026

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att bygga om och förbättra fler vägar. Vi ökar även säkerheten vid ytterligare ett stort antal oskyddade järnvägsövergångar på Viskadalsbanan, i ett särskilt projekt.

Kontakt

Jonas Edelberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 30 78

Håkan Sandström

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 72 03