Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 41, Sundholmen–Björketorp, mötesfri väg

Vi planerar/bygger en mötesfri väg på sträckan mellan Sundholmen och Björketorp. Det innebär att våra trafikanter kan ta sig fram säkrare och smidigare.

Vad?

Vi bygger en mötesfri väg, även kallad 2+1-väg.

Varför?

En mötesfri väg ökar säkerheten och framkomligheten för trafikanternan och en ny dragning ökar stabilitetsförhållanden för väg 41.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft efter regeringsbeslut.

Om projektet

En mötesfri väg, även kallad 2+1-väg, är en väg som växlar mellan ett och två körfält. Vi bygger även ett mitträcke mellan de mötande filerna för att öka säkerheten ytterligare för trafikanterna. En mötesfri väg minskar risken för köer, och gör att trafiken flyter på smidigare. Det kan i sin tur bidra till en minskad miljöbelastning.

Varför ny vägsträckning?

Befintlig väg 41 på aktuell sträcka följer Viskan och närheten till ån gör att vägen bitvis har dålig stabilitet. För att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten samt stabilitetsförhållandena ska vägen byggas om i ny sträckning och placeras mellan nuvarande väg 41 och Viskadalsbanan.

Tidsplan

1 Informationsmöte December 2018

2 Samrådsunderlag vägplan Våren 2019

3 Samrådshandling vägplan Hösten 2019

4 Granskningshandling vägplan Januari/februari 2021

5 Fastställelseprövning 2021

6 Vägplan vann laga kraft efter fastställelsebeslut och regeringsbeslut 22 december 2022

7 Planerad byggstart Årsskiftet 2023/2024

8 Beräknas bli klart Hösten 2025

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att förstärka väg 1519, Sundholmen–Öxnevalla–Svansjö. göra kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 41 genom Horred samt på på väg 41 Fritsla–Kråkered bygga mötesfri väg

Kontakt

Jonas Edelberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 30 78

Håkan Sandström

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 72 03