Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 41, Horred, kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 41 genom Horred. På så sätt blir sträckan säkrare för oskyddade trafikanter och bättre för genomfartstrafiken.

Vad?

Kapacitet- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 41 genom Horred.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

Vi planerar att göra kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 41 genom Horred.  Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och tryggheten för de oskyddade trafikanterna, och för att göra boendemiljön mer attraktiv för dem som bor längs vägen. Dessutom kommer vi att förbättra säkerheten, framkomligheten och restiden för dem som arbetspendlar. Våra åtgärder främjar även godstrafiken på väg 41.  

Det här ska vi göra:

  • bygga ett accelerationsfält för vänstersvängande fordon från väg 1505 Istorpsvägen till väg 41 för att öka kapaciteten i korsningen
  • justera anslutningen vid Helsjövägen för att boggiebussar ska kunna svänga utan att inkräkta på motsatt körfält
  • bygga ett vänstersvängfält på väg 41 mot väg 1506 Stationsvägen

Översiktskarta

Här ser du var på vägsträckan genom Horred vi planerar att:

  • bygga ett accelerationsfält för vänstersvängande fordon från väg 1505 Istorpsvägen till väg 41
  • justera radier för boggiebussar vid Helsjövägen
  • bygga ett vänstersvängfält på väg 41 mot väg 1506 Stationsvägen

Se kartan i en större storlek jpg, 491 kB)

Tidsplan

1 Dialog med markägare Våren/sommaren 2022

2 Detaljprojektering Sommaren 2023

3 Upphandling av entreprenör Våren 2024

4 Planerad byggstart Hösten 2024

5 Beräknas bli klart Hösten 2025

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även att förstärka väg 1519, Sundholmen–Öxnevalla–Svansjö samt bygga mötesfria vägar på väg 41 Sundholmen–Björketorp och väg 41 Fritsla–Kråkered.

Kontakt

Christine Samuelsson

Projektledare

Telefon: + 46 10-124 43 88