Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 41 Fritsla–Kråkered, mötesfri väg

Vi planerar att göra väg 41 mellan Fritsla och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Det innebär att våra trafikanter kan ta sig fram säkrare och smidigare.

Vad?

Mötesfri väg med mitträcke.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplan fastställd.

Om projektet

En mötesfri väg, även kallad 2+1-väg, är en väg som växlar mellan ett och två körfält. Väg 41 mellan Fritsla och Kråkered är redan målad som en 2+1-väg. Nu planerar vi att även bygga ett mitträcke mellan de mötande filerna för att öka säkerheten ytterligare för trafikanterna.

En mötesfri väg minskar risken för köer, och gör att trafiken flyter på smidigare. Det kan i sin tur bidra till en minskad miljöbelastning. Det minskar också risken för frontalkrockar och därmed risken för olyckor som för med sig allvarliga personskador.

Tidsplan

Samråd om vägplan hölls den14 mars 2019.

Samråd där fastighetsägare bjöds in till samrådsmöte i Viskaforsskolan i Borås. Mötet hölls i mindre grupper med tanke på dåvarande smittspridning av covid-19.

 

Granskning av vägplan för väg 41 Fritsla–Kråkered hölls 16 mars-20 april 2021.

Vägplanen för väg 41, Fritsla–Kråkered, har skickats till Planprövning för fastställelse. Projektet startar nu arbetet med att ta fram bygghandling.

 

5 Framtagande av bygghandling Juni 2022–juni 2023

6 Planerad byggstart Våren 2024

Översiktskarta

Kartan visar vilken sträcka av väg 41 som projektet gäller. Sträckan börjar strax norr om Fritsla i söder och går till Kråkered i norr.

Se översiktskartan i sin helhet (jpg, 500 kB)

Projekt i närheten

I närområdet planerar vi även bygga mötesfri väg på väg 41 Sundholmen–Björketorp, förstärka väg 1519, Sundholmen–Öxnevalla–Svansjö och på väg 41 genom Horred, göra kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Kontakt

Hekuran Shala

Projektledare

Telefon: +46 10-123 04 74