Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Den säkraste plankorsningen är den som inte finns

Vi jobbar för att göra järnvägen säker. Det är ett målmedvetet arbete i strävan mot nollvisionen som handlar om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Det är olagligt för obehöriga att vistas på eller intill järnvägsspåren, men det finns så klart godkända platser där du kan korsa järnvägen. Det finns både plankorsningar, broar över och tunnlar under järnvägsspåren.

Den absolut säkraste plankorsningen är den som inte finns. Därför tar vi bort eller bygger om alla plankorsningar längs järnvägen mellan Hallsberg och Degerön så att alla korsningar längs sträckan blir planskilda.

Plankorsningar och planskilda korsningar

Plankorsning = där järnväg och väg korsar varandra i samma plan och bilar, cyklister och gående måste invänta passerande tåg innan de kan ta sig över järnvägsspåret.

Planskild korsning = där järnväg och väg korsar varandra i olika plan, åtskilda av en bro eller en tunnel.