Logga in
Logga in

Vi kunde asfaltera väg 602 tidigare än planerat, nu är vägen helt klar

I järnvägsprojektet mellan Dunsjö och Jakobshyttan ingår att göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 602. Nu är vi klara med det arbetet.

Det här har vi gjort

Söderut från vägbron i Mariedamm ner mot den gamla idrottsplatsen har vi breddat vägen och höjt profilen för att få till en plan anslutning till väg 599. Vi har också ersatt en delvis raserad vägtrumma med en ny. Vägen var avstängd i ungefär två månader för att vi skulle kunna utföra arbetena, men nu är vi klara och vägen är öppen för trafik igen.

Asfaltering klar tidigare än planerat

Vi hade planerat för att asfaltera vägen under våren 2023. På grund av effektivt arbete och gynnsamma väderförhållanden kunde vi göra asfalteringen redan under hösten, så nu är vägen helt färdigställd.