Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Vi gjuter betonglining och bygger vidare på dubbelspåret

Mellan Dunsjö och Jakobshyttan gjuter vi betonglining i Mariedammstunneln och arbetar vidare med dubbelspåren efter vinterns uppehåll.

Betonglining i Mariedammstunneln

Arbeten pågår inne i Mariedammstunneln med att bygga betonglining. Varje vecka gjuter vi 12 meter sektioner med väggar och valv invändigt i tunneln, och använder cirka 180 kubikmeter betong varje gjutning. Vid södra tunnelmynningen pågår arbeten med den södra portalen. Tunneln kommer att bli helt klar under april 2023.

Bullerskyddsskärm och mera dubbelspår

I Mariedamm pågår förberedande arbeten inför grundläggning av bullerskyddsskärmen som vi ska bygga på östra sidan om järnvägen. Vi pausade byggnationen av det nya dubbelspåret under vintern men kommer att återuppta arbetena under våren. Under sommaren kommer hela det nya dubbelspåret mellan Dunsjö och Jakobshyttan att bli klart och öppnas för trafik.