Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Nu rullar tågen på dubbelspår mellan Dunsjö och Jakobshyttan

Ännu en del av dubbelspårssträckan mellan Hallsberg och Degerön är nu klar. Örebro län har dessutom fått sin första järnvägstunnel på 150 år.

Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Dubbelspår Hallsberg-Degerön är en del av godsstråket genom Bergslagen, och ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut järnvägen för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Det här har vi byggt

Sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden mellan Hallsberg och Degerön. Här har vi nu byggt cirka fem kilometer nytt dubbelspår, och en 260 meter lång dubbelspårstunnel vid Skeppsjön i Mariedamm. Utöver den dubbelspåriga järnvägen har vi bland annat byggt om vägkorsningen vid väg 599/602, rivit en plankorsning i norra Mariedamm, samt byggt servicevägar som även kan nyttjas av gång- och cykeltrafikanter. Vi har även utfört bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter. Vi började bygga 2021, och det nya dubbelspåret togs i bruk av tågtrafiken i augusti 2023.

Byggdagboken

Se hur bygget gick till från början till slut i projektets byggdagbok!

Två delsträckor kvar

De dubbelspår som återstår att bygga mellan Hallsberg och Degerön är den sydligaste sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön som kommer att bli klar 2024, och den mest omfattande sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla som vi beräknar bli klara med 2031.

Medfinansieras av EU