Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Arbeten pågår mellan Hallsberg och Stenkumla

Vi är igång med arbetena mellan Hallsberg och Stenkumla. Trafikanter på Karintorpsvägen och väg 50 söder om Åsbro märker av våra broarbeten och vi närmar oss upphandlingen av den största byggentreprenaden på sträckan.

Orange markering visar var vi bygger den nya dubbelspåriga järnvägen mellan Hallsberg och Stenkumla.

Förberedande arbeten

För att kunna bygga den nya dubbelspåriga järnvägen behöver vi först flytta på andra saker som ligger där järnvägen ska gå, till exempel kraftledningar och vatten- och avloppsledningar.

Kraftledningsflyttar

Projektering pågår inför att vi ska flytta Trafikverkets och Ellevios kraftledningar i Tälle. Entreprenören har etablerat sig på platsen och beräknas vara klar hösten 2024. Vi flyttar kraftledningarna för att kunna bygga den nya dubbelspåriga järnvägen i planerat läge.

Vatten- och avloppsledningar mellan Hallsberg och Östansjö

Vi bygger om Hallsbergs kommuns vatten- och avloppsledningar mellan Hallsberg och Östansjö, eftersom de gamla ledningarna ligger där vi ska bygga den nya dubbelspåriga järnvägen. Arbetena beräknas bli klara och de nya ledningarna kan tas i bruk under våren 2024.

Broar över väg 50 och Bladsjön

Konstruktionsarbetet av bron över Bladsjön och den södra bron över väg 50 pågår. Det finns nu ett projektkontor vid Bladsjön, markarbeten pågår och byggproduktionen kommer trappas upp under året.

Trafikpåverkan

Vi påverkar trafiken på väg 50 strax söder om Åsbro under året, där ett körfält i vardera riktning kommer hållas öppet. Vi uppdaterar information om detta kontinuerligt på vår hemsida.

Sprängningsarbeten

Nu påbörjar vi sprängningsarbeten för att förbereda marken för de nya järnvägsbroarna över Bladsjön och väg 50 strax söder om Åsbro. För att få plats med brostöden till broarna behöver vi jämna ut marknivån där vi ska bygga broarna genom att spränga bort bergspartier och stora stenblock. 

Generellt sker sprängningarna vardagar 07:00-22:00. På väg 50 stoppar vi trafiken i ungefär 10 minuter i samband med sprängningarna vardagar 09:00-11:00 samt 13:00–15:00 (ej måndag förmiddag eller fredag eftermiddag). Arbetena kommer att förekomma periodvis (inte varje dag) från januari till hösten 2024.

Kommande entreprenader

Under våren 2024 färdigställer vi bygghandlingar för den största entreprenaden på sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla. I den ingår markarbeten, tunnelbyggnation samt byggande av resterande broar. I arbetet ingår att dimensionera anläggningen för ökade nederbördsmängder på grund av klimatförändringar.

Övrig information

Medfinansieras av EU

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön