Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Färdiggjutna broar, en damm till grodorna och mer dubbelspår

Nu har vi gjutit klart alla broar mellan Jakobshyttan och Degerön. Vi bygger en damm till grodorna i Godegård, och vi bygger vidare på dubbelspåret enligt tidplan. Den här delsträckan blir klar att trafikeras i augusti.

Dubbelspåret växer fram

Nu är stora delar av markarbetena klara och vi är i full gång med att bygga själva järnvägen. Makadam, slipers och räls är utlagt och klart på stora delar av det nya dubbelspåret. Vi har börjat montera kontaktledning och signalsystem.

Alla broar färdiggjutna

I november göt vi bron vid Godegårds kyrka och därmed är alla broar mellan Jakobshyttan och Degerön gjutna. Vi bygger nu vägar och ramper för både bil, gång och cykel runt broarna och man börjar se en tydlig bild av hur slutresultatet kommer att bli.

Klart i augusti

Det nya dubbelspåret kommer att vara klart och börja trafikeras i augusti. Därefter river vi delar av det gamla spåret. På flera sträckor kommer den gamla banvallen sedan att kunna nyttjas som promenad- och cykelstråk.

När dubbelspåret mellan Jakosbhyttan och Degerön är klart i augusti 2024 återstår det bara att bygga klart delsträckan mellan Hallsberg och Stenkumla. När den blir klar 2031 har vi byggt cirka fem mil dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön. Det är en del av godsstråket genom Bergslagen och ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa.

Grodegård - en damm för grodorna i Godegård

I närheten av Godegård anlägger vi en ny damm för grodor och andra kräldjur. Vattenfåran till dammen ska ringla sig fram med djup, pirar och stenar som dämmer flödet och ger grodorna bättre förutsättningar för liv och lek. Tanken är även att faunadepåer samt stenrösen ska placeras i området för att gynna biologisk mångfald och fungera som övervintringsplatser.

Byggdagboken

Följ järnvägsbygget längs Jakobshyttan-Degerön i text och bild! I Byggdagboken kan du se hur dubbelspårsbygget går till och hur långt vi har kommit med våra arbeten.

Övrig information

Medfinansieras av EU

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön