Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Så här påverkar vi trafiken på väg 50 söder om Åsbro

Vi påverkar biltrafiken när vi bygger en järnvägsbro över väg 50. Ett körfält stängs av, hastigheten sänks och vi gör en förbiledning vid det blivande brofästet för att trafiken ska flyta på smidigt när vi bygger.

Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Dubbelspår Hallsberg-Degerön är en del av godsstråket genom Bergslagen, och ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa. ​

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Järnvägsbro över väg 50 söder om Åsbro

Under våren börjar vi bygga en järnvägsbro över väg 50 söder om Åsbro. I april-maj kommer vi att börja bygga själva brostöden, men redan nu kan du märka av våra förberedande arbeten längs vägen och att hastighetsgränsen är sänkt.

Förbiledning vid brofästet

För att kunna bygga brostöd mellan körfälten på väg 50 behöver vi flytta trafiken i sidled. Därför bygger vi en förbiledning bredvid vägen. På så vis kan vi bygga järnvägsbron på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som vi har minsta möjliga påverkan på trafiken.

Ett körfält stängs av 

När vi bygger förbiledningen behöver vi från och med februari 2024 stänga av ett körfält i norrgående riktning, så att det blir 1+1 körfält på en ungefär 1 kilometer lång sträcka av väg 50 söder om Åsbro. När förbiledningen är färdigbyggd efter sommaren 2024 leder vi över trafiken dit, och det fortsätter att vara 1+1 körfält så länge förbiledningen är i bruk. Byggtiden för järnvägsbron över väg 50 beräknas till ungefär 2 år.

Sprängningsarbeten

I mars påbörjar vi sprängningsarbeten för att förbereda marken för den nya järnvägsbron över väg 50. För att få plats med brostöden behöver vi jämna ut marknivån där vi ska bygga bron genom att spränga bort bergspartier och stora stenblock. 

Generellt sker sprängningarna vardagar 07:00-22:00. På väg 50 stoppar vi trafiken i ungefär 10 minuter i samband med sprängningarna vardagar 09:00-11:00 samt 13:00–15:00 (ej måndag förmiddag eller fredag eftermiddag). Arbetena kommer att förekomma periodvis (inte varje dag) till och med hösten 2024.

Trafikläget i realtid

Här kan du se trafikinformation om alla statliga vägar i hela Sverige.

Vägunderhåll

Övrig information

Medfinansieras av EU

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön