Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Planerat tågstopp under påsken ger färre oväntade tågstopp i framtiden

Vi bygger dubbelspårig järnväg mellan Hallsberg och Degerön för effektivare och mer hållbara godstransporter. Tågtrafiken mellan Hallsberg och Motala stängs av under påskhelgen för att vi ska kunna arbeta nära spåren.

Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Dubbelspår Hallsberg-Degerön är en del av godsstråket genom Bergslagen, och ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa. ​

Tågtrafiken leds om under påsken

På vissa sträckor mellan Hallsberg och Degerön bygger vi den nya järnvägen nära det befintliga tågspåret. En del moment kan vi inte göra samtidigt som tågtrafiken är igång, därför behöver vi stänga av spåren och leda om tågtrafiken under påskhelgen 2024. Från torsdag 28 mars klockan 00:00 till och med tisdag 2 april klockan 05:00 är järnvägen avstängd. All tågtrafik mellan Hallsberg och Motala leds då om via alternativa rutter.

Förbjudet för obehöriga av säkerhetsskäl

Trots att den vanliga gods- och persontrafiken leds om till alternativa rutter kan andra fordon fortfarande åka på järnvägen, till exempel rälsgående arbetsmaskiner. Det kan alltid medföra livsfara och är dessutom olagligt för obehöriga att beträda järnvägsspåren.

Av säkerhetsskäl är det även förbjudet för obehöriga att gå in på våra arbetsområden, oavsett om arbeten pågår eller inte. Om du vill se vad vi bygger på nära håll kan du istället följa våra arbeten i byggdagboken.

Lång och noggrann planering av tågstopp

Det är en lång process att planera banarbeten av den här omfattningen. Vi samarbetar med tågbolag och entreprenörer för att hitta de bästa lösningarna för att minimera störningar i järnvägsnätet. De planerade tågstopp vi genomför nu gör att vi kan rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägssystemet och minska risken för oväntade stopp och störningar i framtiden.

Påskens järnvägsavstängning mellan Hallsberg och Motala är planerad sedan flera år tillbaka, och tågföretagen har känt till den när de har planerat hur deras tåg ska köra. Vi planerar alltid våra större banarbeten i god tid och de finns med som en förutsättning när tågbolagen ansöker om tider i våra spår.

Byggarbeten mellan Jakobshyttan och Degerön

Under påsken kommer vi i huvudsak att arbeta vid Jakobshyttan, norr om järnvägsövergången vid Anderstorp. Där ska vi lyfta på plats två växlar. Vi kommer även att arbeta med kanalisation och rälslossning utmed hela sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön. Arbetena pågår under dag- och kvällstid. Så länge allt går enligt planering behöver vi inte arbeta nattetid.

Information om projektet

Medfinansieras av EU

Aktuella arbeten på järnvägen

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön