Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Godkänd miljökonsekvensbeskrivning för Ostlänken, sträckan Stavsjö-Loddby

Länsstyrelsen i Södermanland och Östergötland har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för Ostlänkens sträckning Stavsjö-Loddby. Nästa steg är att ställa ut järnvägsplanen för granskning.

Ytterligare en milstolpe är nådd för att kunna påbörja byggnationen av Ostlänken, när nu Länsstyrelsen i Södermanland och Östergötland godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplan Stavsjö-Loddby, genom Norrköpings och Nyköpings kommun. Nästa steg är att ställa ut järnvägsplanen för granskning, vilket är planerat till juni 2023.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

När ett väg- eller järnvägsprojekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Det finns särskilda lagkrav som reglerar arbetet med MKB och vad den ska innehålla. Länsstyrelsen ska godkänna MKB:n innan den ingår som underlag i planförslaget.

Beslut och handlingar

Miljökonsekvensbeskrivning Stavsjö-Loddby 2023-05-02 (pdf, 78 MB)
Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan Östergötland (pdf, 140 kB)
Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan Södermanland (pdf, 140 kB)

Bilagor

Bilaga MKB Stavsjö-Loddby PM Bedömningsskala (pdf, 830 kB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby PM Buller (pdf, 2,6 MB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby resultattabeller bullerberörda 2022-03-17 (pdf, 45 kB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby ljudutbredningskartor 2022-03-17 (pdf, 46 MB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby PM miljökvalitetsnormer för vatten (pdf, 12 MB)

Kort om delsträckan Stavsjö-Loddby

Delsträckan Stavsjö–Loddby är cirka 15 kilometer lång och passerar i ett  kuperat landskap. Delsträckan går bland annat genom en åtta kilometer lång tunnel genom Kolmården och över Nyköpingsbanan på en 670 meter lång bro.

Ostlänken i Norrköpings kommun