Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Örebro län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Arbeten längs järnvägsnätet

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Så förbättrar vi kollektivtrafiken

Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Örebro län

Våra bygg- och utredningsprojekt i Örebro län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.