Logga in
Logga in

Projekt i Örebro län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Örebro län.

Innehåll - Projekt i Örebro län

Vi bygger en överlämningsbangård, vilken har till uppgift att underlätta järnvägstransporter till närliggande industrier och förbättra framkomligheten i Frövi.

Vi bygger en cirkulationsplats i korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vi planerar att bygga om gång- och cykelvägen som korsar E18 Karlskogavägen och lägga den i en tunnel under vägen. Åtgärden kommer att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för alla trafikanter.

Vi bygger en trafikplats på E20 vid Marieberg. Vi gör det i samarbete med Örebro kommun.

Vi behöver göra en omfattande ombyggnad och upprustning av stationen och bangården i Laxå för att uppfylla dagens säkerhetskrav.

Sveriges första permanenta elväg planeras att byggas på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Satsningen på elväg är ett led i målet att minska koldioxidutsläppen från trafiken.

Vi planerar att bygga om väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vi har byggt om sträckan mellan Kvarntorp och Almbro till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi har byggt klart den nya vägen norr om Hjulsjö. Den är 4,6 kilometer lång, den är trafiksäkrare och har bättre framkomlighet. Vi öppnade vägen för trafik 30 november 2023.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hemvägen i Sannahed, Kumla kommun, och Ralavägen södra, Hallsbergs kommun. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi bygger en gång- och cykelväg mellan Norra Bro och Almbro/Gällersta. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi ska elektrifiera spår 25 och 26 på Örebro Central. Då kan spåren användas som uppställningsspår för persontåg.