Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Östergötlands län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför belägger vi vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov i Östergötlands län.

Genom underhåll förlänger vi vägarnas livslängd. Underhållsåtgärder innebär oftast att vi byter slitlager på vägen. Vi utför planerat underhåll på vägarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar på vägen och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn! 

Klicka här för aktuell för trafikinformation

Läs om hur vi underhåller belagda vägar

Beläggningsarbeten 2024

E4, Loddby – Norsholmsbron (nattarbete 20-06)

Vad: Beläggningsarbete på flera sträckor i båda körfälten i norr/södergående körfält mellan Loddby och Norsholmsbron.
När: Nattetid vecka 19 och 21.
Trafikpåverkan: Trafiken leds med bom och lots förbi arbetsplatsen.

E4, Ödeshög – Länsgräns Jönköpings län (nattarbete 18-06)

Vad: Beläggningsarbete på flera sträckor i båda körfälten i norr/södergående körfält mellan Ödeshög och Länsgränsen Jönköping.
När: Nattetid vecka 22, 23 och vecka 25.
Trafikpåverkan: Trafiken leds med bom och lots förbi arbetsplatsen.

Rv 35 Hackefors – Braskensbro (nattarbete 18-06)

Vad: Beläggningsarbete mellan rondeller Hackefors - Braskensbro
När: Nattetid vecka 26 och 27.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med trafikljus/vakt och lots

Lv 206 Öjebro – Mantorp (dagtid)

Vad: Beläggningsarbete mellan Öjebro och Mantorp.
När: Dagtid vecka 21 och 22.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med trafikljus/lots.

Lv 636 Vikingstad – Kåparp (nattarbete 18-06)

Vad: Beläggningsarbete mellan rondellen Vikingstad till Kåparpsrondellen.
När: Nattetid vecka 24 och 25.
Trafikpåverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med trafikljus/lots.

E22  Länsgräns Kalmar län – Kårtorp (dagtid)

Vad: Beläggningsarbete mellan länsgräns Kalmar län – Kårtorp.
När: Dagtid vecka 21.
Trafikpåverkan: Båda körrikningarna kommer att bli påverkade av vakt/lots eller trafikljus/lots eftersom vägen är 2+1.

E22  Gusum – Gata (dagtid)

Vad: Beläggningsarbete mellan Gusum – Gata.
När: Dagtid vecka 22, 23 och 24. 
Trafikpåverkan: Båda körrikningarna kommer att bli påverkade av vakt/lots eller trafikljus/lots eftersom vägen är 2+1.

Rv51 Kolstad – Finspång (dag/kvällstid)

Vad: Beläggningsarbete mellan Kolstad – Finspång.
När: Dag/kvällstid efter kl. 09:00 vecka 36 och 37.
Trafikpåverkan: Båda körrikningarna kommer att bli påverkade av vakt/lots eller trafikljus/lots eftersom vägen är 2+1.

Lv 134 Stjärnesund – Ängelund (dagtid)

Vad: Fräs- och beläggningsarbete på tre platser mellan Stjärnesund – Ängelund.
När: Ej tidsbestämt ännu.
Trafikpåverkan: Trafiken regleras med trafikljus/lots förbi arbetsplatserna. I samband med fräsning kommer trafikanterna att få åka på grusyta innan ny asfalt beläggs.

Lv 911 Kvarsebo – Länsgräns Södermanland (dagtid)

Vad: Fräs- och beläggningsarbete mellan Kvarsebo och Länsgränsen mot Södermanland. 
När: Ej tidsbestämt ännu.
Trafikpåverkan: Trafiken regleras med trafikljus/vakt förbi arbetsplaten. I samband med fräsning kommer trafikanterna att få åka på grusyta innan ny beläggning.