Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Östergötlands län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Bro- och tunnelåtgärder

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet.
Brounderhåll i Östergötlands län

Beläggningsarbeten

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför belägger vi vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov.
Beläggningsarbeten i Östergötlands län

Arbeten längs järnvägsnätet

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Arbeten för att minska viltolyckor

Viltolycksreducerande åtgärder, söder om Åtvidaberg

Arbeten på tågstationer och bangårdar

Mjölby driftplats, trimminingsåtgärder och ny plattform utmed spår 6

Så förbättrar vi kollektivtrafiken

Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Östergötlands län

Våra bygg- och utredningsprojekt i Östergötlands län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.